Steun en premies

STEUNMAATREGELEN VAN DE REGERINGEN WEGENS DE STIJGING VAN DE ENERGIEPRIJZEN

Om de gezinnen te steunen nu de energieprijzen fors stijgen, hebben de Waalse en federale regering verscheidene maatregelen genomen. Alle huishoudelijke klanten ontvangen een verwarmingspremie van € 100 en bovendien daalt de btw op hun elektriciteits- en/of gasfactuur tijdelijk tot 6%. Personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, ontvangen ook een premie van € 80 en hun sociaal tarief wordt verlengd.

Welke maatregelen hebben de regeringen genomen ?

Voor alle huishoudelijke klanten :

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet :

Hieronder vindt u de voorwaarden en toekenningstermijnen van de verschillende maatregelen. Ga voor meer informatie naar de website van de FOD Economie.

Vergeet niet om het bedrag van uw voorschotfacturen te verhogen, omdat u anders riskeert om na uw volgende meteropname een zeer hoge eindafrekening te moeten betalen. Wenst u hierover meer info? Neem dan contact op met uw leverancier.


Als u een meter met voorafbetalingsfunctie gebruikt:

 • voor gas: denk eraan om de meter in de zomer voldoende op te laden, zodat u een reserve hebt voor de winter, wanneer het verbruik hoger ligt.
 • voor elektriciteit: blijf uw meter voldoende opladen om te vermijden dat u in de winter te hoge bedragen moet betalen.

VERWARMINGSPREMIE VAN € 100

De federale regering kent een premie van € 100 toe aan alle huishoudelijke klanten, ongeacht het verwarmingssysteem dat ze gebruiken. Dit bedrag wordt door uw energieleverancier automatisch afgetrokken van uw volgende elektriciteitsfacturen. U hoeft dus niets te doen om de premie te ontvangen.

Als ORES op 31 maart 2022 uw (sociale of tijdelijke) leverancier was, dan informeren wij u binnenkort over uw recht op deze premie. Vervolgens wordt de premie afgetrokken onder de volgende voorwaarden:

 • Als u nog bedragen moet betalen, wordt de premie van € 100 ervan afgetrokken.
 • Als u tussen 1 juni en 31 juli één of meer facturen ontvangt :
  • dan wordt het premiebedrag rechtstreeks van deze facturen afgetrokken.
  • en als het bedrag van € 100 tegen eind juli nog niet volledig kon worden afgetrokken, dan wordt het saldo in augustus op uw rekening gestort.
 • Als u tussen 1 juni en 31 juli geen factuur ontvangt, dan wordt het premiebedrag in augustus op uw rekening gestort.

Als wij u een saldo of het volledige premiebedrag moeten betalen, dan storten wij dat op uw bankrekening die bekend is bij onze diensten. Indien nodig nemen wij vanaf augustus contact met u op om uw bankgegevens aan te vullen. Lees hier meer informatie.

TIJDELIJKE DALING VAN DE BTW OP UW ENERGIEFACTUREN TOT 6%

Op alle energiecontracten van huishoudelijke klanten daalt de btw tijdelijk van 21% naar 6% :

 • van 1 maart tot 30 september 2022 voor elektriciteit ;
 • • van 1 april tot 30 september 2022 voor aardgas.

Uw energieleverancier zal deze btw-vermindering automatisch toepassen op uw facturen. U hoeft dus niets te doen om deze btw-daling te genieten.

PREMIE VAN € 80 VOOR PERSONEN MET HET STATUUT VAN FEDERAAL BESCHERMDE KLANT

De premie van € 80 werd in februari 2022 gestort op de rekening van personen met het statuut van federaal beschermde klant. Hebt u deze premie niet ontvangen? Dan zou het kunnen dat :

 • wij wachten op een antwoord op de brief die wij u hebben gestuurd om de storting te kunnen uitvoeren. Hebt u geen brief ontvangen? Stuur ons dan een e-mail met uw volledige gegevens (naam en voornaam van de houder van het energiecontract, telefoonnummer en bankrekeningnummer), naar dit adres : primefederale@ores.be ;
 • u het statuut van gewestelijk beschermde klant hebt (en dus niet van federaal beschermde klant), zodat u niet in aanmerking komt voor deze premie.

Wenst u meer info over de categorieën beschermde klanten? Klik dan hier.

TIJDELIJKE VERLENGING VAN HET SOCIAAL TARIEF

Het sociaal tarief, het laagste tarief op de markt, wordt toegekend via de volgende twee beschermingsmaatregelen :

 1. Het statuut van gewestelijk conjunctureel beschermde afnemer verleent sommige gezinnen gedurende één jaar het voordeel van het sociaal tarief. Dit sociaal tarief zal worden toegekend of verlengd met een jaar indien de aanvraag of de hernieuwingsaanvraag vóór 31 augustus 2022 werd ontvangen.

  Wilt u weten hoe u het statuut van conjunctureel beschermde klant kunt genieten? Klik dan hier.

 2. Klanten die het statuut van verhoogde tegemoetkoming genieten , hebben recht op een verlenging van het sociaal tarief tot september 2022 via de federale bescherming.

  Meer info over dit statuut vindt u hier.