Steun en premies

STEUNMAATREGELEN VAN DE REGERINGEN WEGENS DE STIJGING VAN DE ENERGIEPRIJZEN

Om de gezinnen te steunen nu de energieprijzen fors zijn gestegen, hebben de Waalse en federale regering 5 maatregelen genomen. 

 1. Korting op de elektriciteits- en aardgasfacturen – deze steun wordt automatisch toegekend, u hoeft niets te doen.
 2. Tijdelijke verlaging van de btw op uw energiefacturen tot 6% - deze steun wordt automatisch toegekend, u hoeft niets te doen.
 3. Voorlopige verlenging van het sociaal tarief – lees de toekenningsvoorwaarden hieronder.
 4. Eenmalige verwarmingspremie van van € 100 – deze premie is al gestort.
 5. Premie van € 80 voor personen met het statuut van federaal beschermde klant – deze premie is al gestort.

Ga voor meer informatie naar de website van de FOD Economie.


1. KORTING OP DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASFACTUREN

De federale regering heeft besloten om op de facturen van november en december 2022 een korting toe te kennen: € 61 voor elektriciteit en € 135 voor aardgas.

 • Deze maatregel geldt voor alle gezinnen met een variabel of vast energiecontract dat werd afgesloten (of hernieuwd) na 1 oktober 2021.
 • De maatregel geldt niet voor klanten die het sociaal tarief genieten.
 • Voor gezinnen met een hoger inkomen (de voorwaarden moeten nog worden bepaald door de regering) zal de korting worden toegepast en vervolgens geregeld door de belastingadministratie.

Uw energieleverancier zal deze korting automatisch toepassen op uw elektriciteits- en aardgasfacturen. U hoeft dus niets te doen om deze korting te genieten.

2. TIJDELIJKE DALING VAN DE BTW OP UW ENERGIEFACTUREN TOT 6%

Op alle energiecontracten van huishoudelijke klanten daalt de btw tijdelijk van 21% naar 6%:

 • van 1 maart 2022 tot 31 maart 2023 voor elektriciteit;
 • van 1 april 2022 tot 31 maart 2023 voor aardgas.

Uw energieleverancier zal deze btw-vermindering automatisch toepassen op uw facturen. U hoeft dus niets te doen om deze btw-daling te genieten.

3. TIJDELIJKE VERLENGING VAN HET SOCIAAL TARIEF

Het sociaal tarief, het laagste tarief op de markt, wordt toegekend via de volgende twee beschermingsmaatregelen:

 1. Het statuut van gewestelijk conjunctureel beschermde afnemer verleent sommige gezinnen gedurende één jaar het voordeel van het sociaal tarief. Dit sociaal tarief zal worden toegekend of verlengd met een jaar indien de aanvraag of de hernieuwingsaanvraag vóór 31 augustus 2023 wordt ontvangen.

  Ontdek op onze website hoe u het statuut van conjunctureel beschermde afnemer kunt genieten

 2. Klanten die het statuut van verhoogde tegemoetkoming genieten, hebben recht op een verlenging van het sociaal tarief tot 31 maart 2023 via de federale bescherming.

  Meer info over dit statuut vindt u op de website van de FOD Economie.

4. EENMALIGE FEDERALE VERWARMINGSPREMIE VAN € 100

De federale regering heeft een premie van € 100 toegekend aan alle huishoudelijke klanten, ongeacht het verwarmingssysteem dat ze gebruiken. Dit bedrag is reeds door uw energieleverancier automatisch afgetrokken van uw elektriciteitsfacturen.

Was ORES op 31 maart 2022 uw (sociale of tijdelijke) leverancier? Dan is de premie afgetrokken onder de volgende voorwaarden:

 • Als u nog bedragen moest betalen, dan is het bedrag van € 100 daarvan afgetrokken.
 • Als u tussen 1 juni en 31 juli één of meer facturen hebt ontvangen:
  • dan is het premiebedrag rechtstreeks van deze facturen afgetrokken.
  • als het bedrag van € 100 tegen eind juli niet volledig kon worden afgetrokken, dan is het saldo in augustus op uw rekening gestort.
 • Als u tussen 1 juni en 31 juli geen factuur hebt ontvangen, dan is het premiebedrag in augustus op uw rekening gestort.

Als wij u nog een saldo moesten betalen, dan hebben wij dat gestort op uw bankrekening die bekend is bij onze diensten. Raadpleeg alle voorwaarden van de verwarmingspremie op de website van de FOD Economie.

5. PREMIE VAN € 80 VOOR PERSONEN MET HET STATUUT VAN FEDERAAL BESCHERMDE KLANT

De premie van € 80 werd in februari 2022 gestort op de rekening van personen met het statuut van federaal beschermde klant. Hebt u deze premie niet ontvangen? Dan zou het kunnen dat:

 • wij wachten op een antwoord op de brief die wij u hebben gestuurd om de storting te kunnen uitvoeren. Hebt u geen brief ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw volledige gegevens (naam en voornaam van de houder van het energiecontract, telefoonnummer en bankrekeningnummer), naar dit adres: primefederale@ores.be;
 • u het statuut van gewestelijk beschermde klant hebt (en dus niet van federaal beschermde klant), waardoor u niet in aanmerking komt voor deze premie.

Raadpleeg de voorwaarden om beschermde klant te worden op de website van de CWaPE.