DE OFFERTE VOOR WERKEN VAN ORES BEGRIJPEN - particulieren & professionals

DE OFFERTE VOOR WERKEN VAN ORES BEGRIJPEN

Ik heb een offerte van ORES ontvangen voor mijn werken

U kunt het volledige tarief hier  downloaden.  Onze tarieven bestaan uit 4 delen: A, B, C en D. De letters staan voor:

A= Toegang tot het net

Bij een nieuwe ‘comfort’-aansluiting stellen we het vermogen dat u nodig hebt voor de goede werking van uw toestellen gratis ter beschikking. Indien u echter toestellen hebt die meer vermogen nodig hebben, dient u voor een aansluiting op maat te kiezen. Dit brengt extra kosten met zich mee om ons net aan te kunnen passen aan uw behoeften. Deze kosten worden in uw offerte vermeld onder de term A.

B= Aansluiting

Om uw woning op het net aan te kunnen sluiten, moeten we graafwerken uitvoeren op openbaar domein, een aansluitkabel leggen om het net met uw meter te verbinden, enz. Deze kosten worden in uw offerte vermeld in een forfaitair bedrag onder de term B.

C= Meteropname

De meter en de bijhorende installatie worden geplaatst door ORES. Dit werk en de eerste inbedrijfstelling van uw meter worden vermeld in een forfaitair bedrag. Dit forfaitair bedrag blijft hetzelfde ongeacht het soort meter dat wordt geïnstalleerd maar varieert naargelang het gevraagde vermogen. Deze kosten worden in uw offerte vermeld onder de term C.

D= Diversen

In bepaalde gevallen dient ORES specifieke werken uit te voeren die niet inbegrepen zijn in de forfaitaire bedragen die voorzien zijn in A, B en C. Bijvoorbeeld: ORES kan een buitenkast voor uw meter leveren of een langere aansluitkabel plaatsen waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat uw woning achteraf gelegen is. Deze kosten worden in uw offerte vermeld onder de term D.

WILT U GRAAG MEER WETEN?

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE DOCUMENT