MIJN ELEKTRISCH VOERTUIG THUIS OPLADEN - particulieren en professionals

MIJN ELEKTRISCH VOERTUIG THUIS OPLADEN

Wat is het beste moment om mijn elektrisch voertuig op te laden?

HEBT U ZONNEPANELEN?

Indien uw woning uitgerust is met zonnepanelen, kunt u de energie die overdag wordt geproduceerd, gebruiken om op een groene manier uw elektrisch voertuig op te laden. Zo kunt u het opladen van uw voertuigen plannen in functie van de productie-uren van uw panelen.

HEBT U EEN METER MET TWEEVOUDIG UURTARIEF?

Indien u een meter met tweevoudigluur tarief hebt, kunt u van een voordeliger tarief genieten wanneer u uw voertuig ‘s nachts oplaadt.

Wanneer u uw oplaadbeurten goed plant, is dit de meest eenvoudige en goedkoopste methode die er is.


Mijn elektrische installatie kennen en indien nodig aanpassen

Vooraleer u uw voertuig kunt opladen bij u thuis, dient u het vermogen van uw installatie te kennen. Het is mogelijk dat u niet voldoende vermogen hebt om uw voertuig op te laden en tegelijkertijd alle energieverslindende toestellen zoals een wasmachine of een oven te laten werken. 

DE EIGENSCHAPPEN VAN MIJN INSTALLATIE ONTVANGEN

In bepaalde gevallen moet u aan ORES vragen om het vermogen van uw aansluiting aan te passen en/of over te stappen naar driefasig. Raadpleeg vooraf uw elektricien om te weten of uw installatie aangepast dient te worden.

Voor vermogens groter dan 25kVA, dient u eerst een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. U kunt de geldende tarieven op onze website raadplegen.

EEN VERHOGING VAN HET VERMOGEN AANVRAGEN

Opladen via een stopcontact

U kunt uw elektrische auto net als uw andere toestellen opladen via een stopcontact.  

Uw elektrische auto wordt geleverd met een standaardoplaadkabel, voorzien door de constructeur. Het volstaat in bijna alle gevallen om deze kabel aan te sluiten op een wandstopcontact. U kunt ook een speciaal oplaadstopcontact installeren.

Let erop de technische eigenschappen van uw installatie goed na te kijken. In bepaalde gevallen kunt u vragen om het vermogen uit te breiden om zo aan al uw energiebehoeften te dekken. 


Opladen via een oplaadzuil thuis

Indien u uw elektrische auto sneller wil opladen en uw installatie en uw elektrisch netwerk het installeren van een oplaadzuil toelaten, heeft het plaatsen van een oplaadzuil verschillende voordelen.

  • Snelheid : de oplaadtijd via een oplaadzuil is veel sneller (minder dan 6 uur).
  • Veiligheid : de oplaadzuil is aangesloten op een eigen lijn en voorzien van een onderbreker en een differentieelschakelaar om de installatie te beschermen. Er is dus geen kunstmatige beperking van het opladen (wat wel het geval is wanneer u de oplaadkabel in een klassiek stopcontact stopt).
  • Intelligentie : bepaalde zuilen kunnen uitgerust worden met intelligente functionaliteiten. Hierdoor kunt u automatisch hun vermogen verminderen wanneer andere energieverslindende worden gebruikt of het voertuig opladen wanneer dit het beste past.

Bepaalde energieleveranciers of privébedrijven kunnen een zuil bij u installeren. De kost varieert tussen €800 en 2.000 (zonder eventuele aanpassingen van uw elektrische installatie en de aansluiting). Uw elektricien kan u informatie geven over dit installatietype.

IK WIL EEN ZUIL THUIS INSTALLEREN, WAT MOET IK AAN ORES VRAGEN?

Controleer voor het aankopen van uw zuil (of uw elektrische auto) of de eigenschappen van uw installatie thuis en de capaciteit van het netwerk voldoende zijn om deze te installeren.


Wat kost het opladen thuis?

De berekening is simpel. Bekijk de prijs van de kWh die op de factuur staat die u van uw energieleverancier krijgt. Het volstaat vervolgens om dit bedrag te vermenigvuldigen met het aantal kWh dat in uw autobatterij wordt geïnjecteerd.

Bijvoorbeeld, bij een wagen die gemiddeld 15.000 km per jaar rijdt met een elektriciteitsverbruik van 0,2 kWh per kilometer:

Het verbruik is 3.000 kWh wat betekent:

  • dat met een meter met enkel tarief, de energiekost gemiddeld 0,29 €/ kWh ofwel 870 €* per jaar bedraagt voor het opladen.
  • dat met een meter met tweevoudig uurtarief, indien u enkel oplaadt in de daluren, de energiekost 0,25 €/ kWh ofwel 750 €* per jaar bedraagt voor het opladen

* Bij wijze van voorbeeld, deze gegevens kunnen variëren naargelang verschillende factoren (zoals het werkelijke energieverbruik, de kost van uw energie, enz.)