Uw factuur begrijpen - Particulieren & Professionals

Une prise de courant est posée sur des billets

Uw factuur begrijpen

Waaruit bestaat uw energiefactuur?

Uw energiefactuur bestaat uit 3 grote categorieën.

 1. De energie. De kostprijs van de energie hangt af van uw elektriciteitsverbruik (of gasverbruik) en de prijs van de energie die varieert in functie van de leverancier die u gekozen heeft. Het is dit deel van de factuur dat aan concurrentie onderworpen wordt.
 2. De btwen heffingen afgehouden door de overheden. Deze heffingen maken het in het bijzonder mogelijk de werking van de regulerende instanties van de elektriciteits- en gasmarkten te financieren, net als de heffingen op energie.
 3. De netkosten.Voor de elektriciteit omvatten deze kosten het transport en de distributie. Voor het gas omvatten ze enkel de distributie, het transport is inbegrepen in de energieprijs.
  • De kostprijs van het transport.Op het ganse Belgische grondgebied wordt het transport van hoogspanningselektriciteit beheerd door de maatschappij Elia, terwijl het transport van gas onder hogedruk beheerd wordt door Fluxys. In Wallonië omvat de kostprijs voor het transport van energie ook de financiering van het promoten van groene energie (groene certificaten).
  • Het distributietarief.De kostprijs van de distributie omvat het beheer van het distributienet (ontwikkeling, onderhoud, depannage, meteropnames...) en de openbare dienstverplichtingen (ODV) die opgenomen worden door ORES: plaatsen en beheren van budgetmeters, gemeentelijke openbare verlichting, levering aan beschermde klanten...

Hoe worden de kosten van uw energiefactuur verdeeld?

Ziehier twee voordelen van de verdeling van de gemiddelde jaarfactuur van een particuliere klant in Wallonië.

Samenstelling van een gemiddelde elektriciteitsfactuur van een residentiële klant

graphique composantes d'une facture moyenne

 

ORES op basis van tariefroosters van de distributienetten van een offerte van leverancier Electrabel

Samenstelling van een gemiddelde gasfactuur van een residentiële klant

graphique composantes d'une facture moyenne

 

ORES op basis van tariefroosters van de distributienetten van een offerte van leverancier Electrabel

Deze facturen kunnen ook op een andere manier voorgesteld worden, door alle belastingen, bijdragen en openbare heffingen die omvat worden in de verschillende componenten, zoals bijvoorbeeld de steun aan de groene energie, te groeperen. Zo verkrijgt u dus een geheel andere visie...

Samenstelling van een gemiddelde elektriciteitsfactuur (€ 850/jaar) in maart 2016

graphique composantes d'une facture moyenne
ORES op basis van tariefroosters van de distributienetten van een offerte van leverancier Electrabel
 • 28 % van de factuur dient eigenlijk voor de betaling van de gebruikte energie aan uw elektriciteitsleverancier. Deze prijs varieert in functie van uw energieleverancier en van het type contract dat u gekozen heeft.
 • 27 % dient voor het betalen van de netkosten.
  • 23,5% wordt besteed aan de betaling van uw distributienetbeheerder (DNB) voor het beheer van de infrastructuur, van bij het net van Elia tot bij de elektriciteitsmeter.
  • 3,5% dient voor het voeden van het fonds dat voorbehouden is voor de openbare dienstverplichtingen van de netbeheerders.
 • 5 % wordt effectief besteed aan de betaling van het transport van de door Elia beheerde hoogspanningselektriciteit.
 • 40 % van de factuur betreft de btw (21% op alle onderdelen van de factuur) en alle andere publieke heffingen. Deze laatste bestaan in het bijzonder uit: 
  • een bijdrage voor de werking van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG),
  • een bijdrage voor de ontwikkeling van de nucleaire centrales van Mol-Dessel,
  • een bijdrage voor het beleid inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto-bijdrage),
  • de belasting op energie,
  • de bijdragen die het mogelijk maken de verplichtingen van de openbare dienst te dekken,
  • een bijdrage aan het specifieke sociale tarief,
  • steun aan de groene energie via diverse heffingen.

Samenstelling van een gemiddelde gasfactuur (€ 1.450/jaar) in maart 2016

graphique composantes d'une facture moyenne
ORES op basis van tariefroosters van de distributienetten van een offerte van leverancier Electrabel
 • 44 % van de factuur dient effectief voor de betaling van het verbruikte gas aan uw leverancier. Dit deel omvat ook de kostprijs van het transport van het gas onder hogedruk dat verzekerd wordt door Fluxys.
 • 31 % wordt besteed aan de betaling van uw DNB voor het beheer van de distributie-infrastructuur, alsook voor een bijdrage aan de openbare dienstverplichtingen van uw DNB.
 • 25 % wordt besteed aan de betaling van de btw, diverse belastingen en heffingen door de openbare diensten. Deze laatste bestaan uit :
  • een bijdrage voor de werking van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG),
  • de belasting op energie,
  • een bijdrage aan de betaling van de energie van de beschermde klanten
  • diverse heffingen.

Wenst u meer te weten over de tarieven van uw factuur?

De tarieven begrijpen