Uw terrein bouwrijp maken - Particulieren & Professionals

BOUWRIJP MAKEN VAN EEN TERREIN (WAARONDER VERKAVELD TERREIN)

Wat is het bouwrijp maken van een terrein?

Het bouwrijp maken bestaat erin via een kostendelingsproces de distributienetbeheerder de bewijzen te geven dat een terrein aangesloten mag worden op het elektriciteits- en/of gasdistributienet ongeacht de aard van de al dan niet uit te voeren uitrustingswerkzaamheden.

Wat is een bouwrijp te maken terrein?

Hieronder moet men elk terrein verstaan dat:

 • Oftewel in percelen is verdeeld, ongeacht het toekomstige bouwtype dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning, in het kader van een splitsing van een of meer terreinen in twee of meer percelen en dat:
  1. vrijgesteld is krachtens artikel D.IV.3 van de Code du Développement Territorial;
  2. onderworpen is aan de toekenning van een bebouwingsvergunning in de zin van de reglementering;
 • bestemd is voor de vestiging van gegroepeerde bouwwerken of gedeelde woningen. Onder gegroepeerde bouwwerken of gedeelde woningen verstaan we:
  1. de bouw van een nieuw individueel of halfvrijstaand gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning op een perceel waarop reeds een gebouw staat;
  2. de gegroepeerde bouwwerken die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning;
  3. de verticale verdeling van een bestaand gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning die vervolgens kan leiden tot een perceelsindeling van het terrein.

Het betreft zowel terreinen langs bestaande wegen en/of openbare of particuliere toegangswegen als terreinen die de opening van nieuwe wegen en/of particuliere toegangswegen vereisen die al dan niet vervolgens door de gemeente worden overgenomen.

Deze regels zijn ook van toepassing op terreinen langs een bestaande weg en/of toegangsweg die reeds met een elektriciteitsnet is uitgerust.


Hoe uw terrein bouwrijp maken?

Raadpleeg vooraf de voorschriften voor elektriciteit en voor aardgas.

Download vervolgens het aanvraagformulier voor de installatie van bouwrijp te maken terreinen.

Het formulier in te vullen

Aanvraag voor gratis voorafgaand advies

Indien u dit wenst, kunt u gratis voorafgaand advies vragen.

Download eerst het aanvraagformulier voor voorafgaand advies.

Het formulier in te vullen

Indien we alle nodige informatie ontvangen hebben in de aanvraag voor voorafgaand advies, analyseren we het project om inlichtingen te geven over:

 • de haalbaarheid van de installatie voor gas, elektriciteit en de openbare verlichting van het bouwrijp te maken terrein ;
 • de noodzaak om één (of meerdere) cabineloka(a)l(en) te voorzien ;
 • de voorschriften voor de installatie van de bouwrijp te maken terreinen.

Indien we bijkomende informatie nodig hebben, zullen we u telefonisch contacteren.