Uw werken voorbereiden - Particulieren & Professionals

Uw werken voorbereiden

De prijsofferte die u zal ontvangen verduidelijkt welke voorbereidende werken u moet realiseren alvorens ORES bij u langs komt.

Instructievideo’s vergemakkelijken u het leven en begeleiden u stap per stap.

Heeft u extra gedetailleerde informatie nodig ? Bij elke video hoort een toelichtend PDF document.

Om u te begeleiden

De referenties "E-XX" betreffen een voorbereiding voor de elektriciteit
De referenties "G-XX" betreffen een voorbereiding voor het gas
De referenties "EG-XX" betreffen een voorbereiding voor elektriciteit en/of gas


Indien u een offerte hebt ontvangen vóór 22 juni 2017, kan u de corresponderende brochures met de voorschriften terug vinden via deze link.


In geval van twijfel of tegenstrijdigheid in de bewoordingen, hebben de technische voorschriften omschreven in de pdf-documenten altijd voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video’s die tot uw beschikking worden gesteld.

Link naar de videoLink naar het document
E-01 Administratieve formaliteiten
  • E-01.1 Leveringscontract voor elektriciteit
  • E-01.2 Conformiteitsattest van de elektrische installatie
  • E-01.3 Aanwezigheid van de klant bij de afspraak
  • E-01.4 Het gebouw moet zijn afgesloten
  • E-01.5 BTW-attest
E-14 Aansluitingscontract elektriciteit
G-01 Administratieve formaliteiten
  • G-01.1 Leveringscontract voor gas
  • G-01.2 Conformiteitsattest van de gasinstallatie
  • G-01.3 Aanwezigheid van de klant bij de afspraak
  • G-01.4 Het gebouw moet zijn afgesloten
  • G-01.5 BTW-attest
EG-02 Gebouw met meerdere toegangspunten: Het vervolledigen van de lijst van EAN-codes en van het plaatsingsschema van de meters
Link naar de videoLink naar het document
E-02 Voorbereiding van de plaatsing van de meter in het gebouw
E-03 Voorbereiding van de plaatsing van de meter in het gebouw (tussen 63 A en 80 A)
E-04 Voorbereiding van de plaatsing van 2 meters in het gebouw
E-05 Voorbereiding van de plaatsing van 3 of 4 meters in het gebouw
E-06 Voorbereiding van de plaatsing van 5 of meer meters in het gebouw
E-07 ORES voorziet en plaatst de meterkasten voor een intensiteit van meer dan 80 A
E-08 Een kast van het type 25S30 leveren en plaatsen
E-09 Een specifieke kast voor uitsluitend een nachtmeter voorzien en plaatsen
E-13 Een specifieke meterruimte voorbereiden op basis van de instructies van ORES
E-16 Een kast van type 25S60 voorzien die zal worden geplaatst door ORES
E-20 Een cabine voor midden- en laagspanning
G-02 Voorbereiding van de plaatsing van de meter in het gebouw
G-03 Voorbereiding van de plaatsing voor een geheel van 2 tot 9 meters in het gebouw
G-04 Voorbereiding van de ruimte voor 10 meters en meer voorbereiden
G-08 De ruimte voor de cabine van de gasinstallatie voorbereiden
G-09 De specifieke meterruimte voorbereiden
Link naar de videoLink naar het document
E-11 Een aansluitingskabel op de gevel, de zogenaamde ‘Huisaansluiting', installeren
E-12 Uw meterkast installeren binnen de eigendomsgrenzen
E-15 Een voorlopige aansluiting aanvragen voor een werf
E-17 Een opbergkast met twee 25S60-kasten voorzien en plaatsen binnen de eigendomsgrenzen
E-18 ORES voorziet en plaatst een opbergkast met twee 25S60-kasten binnen de eigendomsgrenzen
E-19 ORES voorziet en plaatst een opbergkast met één 25S60-kast binnen de eigendomsgrenzen
E-22 Leveren en plaatsen van de aansluitingskabel op privé-eigendom
G-06 Voorbereiding van de plaatsing van een buitenkast door ORES binnen de eigendomsgrenzen
G-07 ORES voorziet en plaatst een opbergkast met twee APO-kasten binnen de eigendomsgrenzen
EG-03 Een beschutting voor de meter(s) binnen de eigendomsgrenzen voorzien
EG-04 Een gebouw met funderingen doorboren ondergronds of via een verluchte kruipruimte
EG-05 Een gebouw met kelder doorboren
EG-06 De grondwerken en de plaatsing van de wachtbuis op privé-eigendom installeren
EG-07 Een sleuf op privédomein door ORES laten graven
EG-09 Een put graven binnen de eigendomsgrenzen