Uw werken voorbereiden - Particulieren & Professionals

Mijn werken voorbereiden

De prijsofferte die u zal ontvangen verduidelijkt welke voorbereidende werken u moet realiseren alvorens ORES bij u langs komt.

Instructievideo’s vergemakkelijken u het leven en begeleiden u stap per stap.

Heeft u extra gedetailleerde informatie nodig ? Bij elke video hoort een toelichtend PDF document.

Om u te begeleiden

De referenties "E-XX" betreffen een voorbereiding voor de elektriciteit
De referenties "G-XX" betreffen een voorbereiding voor het gas
De referenties "EG-XX" betreffen een voorbereiding voor elektriciteit en/of gas


In geval van twijfel of tegenstrijdigheid in de bewoordingen, hebben de technische voorschriften omschreven in de pdf-documenten altijd voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video’s die tot uw beschikking worden gesteld.

E-01 Administratieve formaliteiten
  • E-01.1 Leveringscontract voor elektriciteit
  • E-01.2 Conformiteitsattest van de elektrische installatie
  • E-01.3 Aanwezigheid van de klant bij de afspraak
  • E-01.4 Het gebouw moet zijn afgesloten
  • E-01.5 BTW-attest
E-14 Aansluitingscontract elektriciteit
G-01 Administratieve formaliteiten
  • G-01.1 Leveringscontract voor gas
  • G-01.2 Conformiteitsattest van de gasinstallatie
  • G-01.3 Aanwezigheid van de klant bij de afspraak
  • G-01.4 Het gebouw moet zijn afgesloten
  • G-01.5 BTW-attest
EG-02 Gebouw met meerdere toegangspunten: Het vervolledigen van de lijst van EAN-codes en van het plaatsingsschema van de meters