Uw werken voorbereiden - Particulieren & Professionals

IK HEB WERKEN AANGEVRAAGD, HOE BEREID IK ME VOOR?

   

Hebt u gekozen voor de dienst Connect My Home, zodat alle werken voor ORES, SWDE, Proximus en/of VOO op één dag worden uitgevoerd? Dan vindt u hieronder de technische voorschriften die u dient te volgen:

Voor al uw werken met ORES vindt u hier één of meer technische voorschriften die u dient te volgen vóór onze technici de werken komen uitvoeren zoals bepaald in uw offerte. Volg gewoon stap voor stap de richtlijnen in de video en lees alle details nog eens na in de PDF!

De prijsofferte die u zal ontvangen verduidelijkt welke voorbereidende werken u moet realiseren alvorens ORES bij u langs komt.

Instructievideo’s vergemakkelijken u het leven en begeleiden u stap per stap.

Heeft u extra gedetailleerde informatie nodig ? Bij elke video hoort een toelichtend PDF document.

Om u te begeleiden

De referenties "E-XX" betreffen een voorbereiding voor de elektriciteit
De referenties "G-XX" betreffen een voorbereiding voor het gas
De referenties "EG-XX" betreffen een voorbereiding voor elektriciteit en/of gas


Bij twijfel of tegenstrijdigheden hebben de gedetailleerde technische voorschriften in de PDF-documenten altijd voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video’s die u ter beschikking worden gesteld.

E-01 Administratieve formaliteiten
  • E-01.1 Leveringscontract voor elektriciteit
  • E-01.2 Conformiteitsattest van de elektrische installatie
  • E-01.3 Aanwezigheid van de klant bij de afspraak
  • E-01.4 Het gebouw moet zijn afgesloten
  • E-01.5 BTW-attest
E-14 Aansluitingscontract elektriciteit
G-01 Administratieve formaliteiten
  • G-01.1 Leveringscontract voor gas
  • G-01.2 Conformiteitsattest van de gasinstallatie
  • G-01.3 Aanwezigheid van de klant bij de afspraak
  • G-01.4 Het gebouw moet zijn afgesloten
  • G-01.5 BTW-attest
EG-02 Gebouw met meerdere toegangspunten: Het vervolledigen van de lijst van EAN-codes en van het plaatsingsschema van de meters