E-18 ORES voorziet en plaatst een opbergkast met twee 25S60-kasten binnen de eigendomsgrenzen