EG-04 Een gebouw met funderingen doorboren ondergronds of via een verluchte kruipruimte