E-19 ORES voorziet en plaatst een opbergkast met één 25S60-kast binnen de eigendomsgrenzen