E-22 Leveren en plaatsen van de aansluitingskabel op privé-eigendom