G-07 ORES voorziet en plaatst een opbergkast met twee APO-kasten binnen de eigendomsgrenzen