Verbruikshistoriek - Particulieren & Professionals

un homme regarde des graphiques sur un ordinateur en souriant

Verbruikshistoriek

Blijf uw energie meester dankzij uw verbruiksoverzicht

Voor een duidelijk overzicht van uw verbruik, kunt u een gebruiksoverzicht aanvragen :

  • wanneer uw opname jaarlijks/maandelijks is, kunt u dit verkrijgen via uw klantenzone met behulp van uw EAN-code en uw meternummer ;
  • wanneer u niet de titularis bent van het leveringscontract, zullen de verbruiksgegevens enkel toegankelijk zijn via een mandaat (elektriciteit / gas). Het naar behoren / volledig ingevulde document terugsturen aan volgend adres rel.val.contact@ores.be.

U wilt graag een overzicht van uw verbruik ?

Krijg toegang tot uw verbruiksoverzicht