Wat is een beschermde klant? - Particulieren & Professionals

des mains ouvertes tiennent un papier découpé en forme d'une famille

WAT IS EEN BESCHERMDE KLANT?

Dat is een klant waarvan de financiële of sociale situatie zodanig is dat Belgische of regionale wetgeving een beschermingsstatuut voorziet.

Elke klant - of samenwonende of kind dat onder hetzelfde dak leeft - die voldoet aan de criteria die door de Federale overheid (federaal beschermde klant) of door Wallonië (regionaal beschermde klant) bepaald zijn, geniet van het statuut 'beschermde klant' en krijgt hulpmaatregelen.

Ontdek de criteria om het statuut van beschermde klant te krijgen op de site van het CWaPE.

Wenst u ORES als leverancier ?

WORD BESCHERMDE KLANT

Het sociaal tarief

Als u een federaal beschermde klant bent, geniet u van het sociaal tarief (het laagste tarief van de markt en hetzelfde voor heel België), ongeacht of u energie krijgt van een leverancier of van uw distributienetbeheerder (DNB) als 'sociaal leverancier'.

Wanneer u regionaal beschermde klant bent, wordt uw energie exclusief geleverd door uw DNB, die op die manier uw sociale leverancier wordt, en geniet u van het sociaal tarief.

Bent u uw statuut als federaal of regionaal beschermde klant verloren? Vergeet dan niet uw energieleverancier hiervan op de hoogte te brengen en verander van leverancier. Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico dat u naar het maximumtarief gaat, lees voor de plaatselijke commissie 'verlies van bescherming' geroepen zult worden, waar beslist kan worden de leveringen te stoppen.


En de andere beschermingsmaatregelen?

Naast het sociaal tarief geniet u als beschermde klant nog andere beschermingsmaatregelen, in het bijzonder bij betalingsmoeilijkheden.

In deze situatie kan uw sociale leverancier gratis een budgetmeter in hun woning plaatsen.

U betaalt uw energie dan vooraf via een persoonlijke en oplaadbare elektronische kaart.

Als U over een gasbudgetmeter beschikt, kunt U, onder bepaalde voorwaarden , over een hup beschikken, om tijdens de winter uw behoefden te garanderen.

In de door de wetgever voorziene situaties zal de Plaatselijke commissie voor energie van uw gemeente uw dossier behandelen. ​

KLIK HIER OM MEER TE WETEN OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS BESCHERMDE KLANT