Wat is een beschermde klant? - Particulieren & Professionals

des mains ouvertes tiennent un papier découpé en forme d'une famille

WIE KAN BESCHERMDE KLANT WORDEN?

Het statuut van beschermde klant” is bedoeld om mensen te steunen die moeilijkheden ondervinden om hun elektriciteits- en/of gasfacturen te betalen. Elke klant die voldoet aan de voorwaarden van de federale regering (de federaal beschermde klanten) of de Waalse regering (de gewestelijk beschermde klanten) komt in aanmerking voor het statuut van beschermde klant.

FEDERAAL BESCHERMDE KLANT

Er bestaan vijf categorieën van federaal beschermde klanten, die in elk geval in België gedomicilieerd moeten zijn. Ze hebben recht op het sociaal tarief via de commerciële leverancier die ze kiezen of via ORES als sociaal leverancier.

Voorwaarden
 1. Een leefloon of tegemoetkoming ontvangen (die volledig of gedeeltelijk door de staat wordt uitgekeerd).
 2. Een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen (zoals een vervangingsinkomen voor personen met een handicap, een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65%, bijkomende kinderbijslag met een minimale score van 4 punten in pijler 1 of 12 punten in totaal).
 3. Een tegemoetkoming ontvangen van de Federale Pensioendienst (zoals een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65%, een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een aanvullende tegemoetkoming voor ouderen).
 4. Huurder zijn van een appartement in een gebouw dat verhuurd wordt voor sociale doeleinden en waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.
 5. Rechthebbende verhoogde tegemoetkoming (RVT) zijn van 1/02/2021 tot 30/06/2023.

Ga na of u het statuut van beschermde klant geniet

GEWESTELIJK BESCHERMDE KLANT

Gewestelijk beschermde klanten vormen een andere categorie. Het betreft uitsluitend personen die in het Waalse Gewest zijn gedomicilieerd. Ze hebben recht op het sociaal tarief via ORES als sociaal leverancier.

Voorwaarde
 1. Begunstigde van één van de volgende steunmaatregelen zijn:
  • de toekenning door een OCMW van educatieve begeleiding van financiële aard,
  • schuldbemiddeling bij een OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling,
  • een collectieve schuldenregeling,

Ga voor meer informatie naar de website van de CWaPE


Welke voordelen geniet u als beschermde klant?

Het belangrijkste voordeel is dat uw energieverbruik wordt aangerekend tegen het sociaal tarief, dat wil zeggen de laagste prijs op de markt. 

Als u beschikt over een meter met voorafbetalingsfunctie kunt u ook:


Ik ben een beschermde klant en wens dat ORES mijn energieleverancier wordt.

VUL HET AANVRAAGFORMULIER IN

Ondervindt u moeilijkheden om het formulier in te vullen?

Vul dit formulier in en onderteken het. Bezorg het ons samen met een attest dat uw statuut van beschermde klant aantoont, via:

 • de Post : ORES - BP 10014 - 6041 Gosselies
 • e-mail : clients@ores.be
 • fax : 071/54.96.89

Raadpleeg meer informatie op:

VEELGESTELDE VRAGEN DE WEBSITE VAN DE FOD