We stappen over op led - Particulieren & Professionals

UW OPENBARE VERLICHTING VERANDERT

"We stappen over op LED" met ORES

De openbare verlichting wordt vernieuwd! Als gevolg van een beslissing van de Waalse regering wordt het volledige Waalse verlichtingspark vervangen door minder energieverslindende & technologisch efficiëntere bronnen. Tegen 2030 zullen 455.000 lichtpunten in het grondgebied dat door ORES wordt gedekt, worden uitgerust met ledlampjes.

WAAROM DE OPENBARE VERLICHTING MODERNISEREN?

De laatste jaren werden gekenmerkt door steeds veeleisendere voorschriften op het vlak van ecologische en energetische prestaties. Voor de gemeenten is openbare verlichting een post waarop mogelijk snel energie kan worden bespaard. 

Bovendien hebben de Ecodesign-richtlijnen de lampenfabrikanten verplicht zich op led te focussen en de productie van andere systemen stop te zetten. Bijgevolg kunnen bepaalde lampen van het openbare verlichtingssysteem niet meer worden vervangen. 

Om te voldoen aan deze twee behoeften werd besloten om het volledige Waalse verlichtingspark te moderniseren en over te stappen op led. 


De keuze voor LED

De ledtechnologie is de belangrijkste kandidaat om de oude lampen te vervangen. De redenen zijn: 

  • Milieubescherming: leds zijn minder energieverslindend dan de traditioneel gebruikte verlichtingstechnologieën. Geschat wordt dat na 10 jaar het openbaar verlichtingsnet dat door ORES gedekt wordt 30.000 ton CO2, ofwel het equivalent van 15.000 voertuigen, minder zal uitstoten.  
  • De besparing: de openbare verlichting is een niet verwaarloosbare post in de onkosten van de gemeenten. Leds verbruiken minder energie, vragen minder onderhoud en hebben een langere levensduur dan de huidige verlichtingstechnologieën. We schatten dat de energiebesparingen van het park op het grondgebied van ORES na 10 jaar 102 GWh per jaar zal bedragen, wat overeenkomt met het verbruik van 29.000 gezinnen. 
  • Uw welzijn: een nieuwe openbare verlichting betekent ook meer uniformiteit in de verlichting die in uw gemeente wordt geïnstalleerd, een betere weergave van de kleuren en een lagere lichtvervuiling. 

In 2017 telde een ‘gemiddelde’ gemeente ongeveer 2.230 straatlantaarns. Deze verbruiken 925.000 kWh per jaar. Tegen 2030 worden ze voorzien van leds. Het zijn er 2.380 (door de natuurlijke uitbreiding van het park, verkavelingen, uitbreiding wegen, enz.). Een groter aantal dus en toch zouden ze slechts 320.000 kWh per jaar verbruiken. Een aanzienlijk verschil dat een gemiddelde energiebesparing van 605.000 kWh, ofwel 121.000 euro (incl. btw) per jaar kan betekenen (gemiddelde prijs in 2019).


De voordelen van LED

LED biedt tal van voordelen. Bijvoorbeeld:

Energiewinst

Minder CO2-uitstoot

Langere levensduur

Betere weergave van de kleuren

Modernere look

De verlichting is aangepast aan de behoeften

We herhalen dat door de overstap naar led de distributietarieven niet zullen stijgen en dat de gemeenten aanzienlijke besparingen zullen kunnen doen via hun verlichtingsfactuur.


Wie doet wat?

Openbare verlichting is een dienst die steden en gemeenten aan de bevolking leveren:

  • voorkomt het onveiligheidsgevoel 's nachts
  • zet het gemeentelijk erfgoed in de kijker

Om gemeenten toe te laten een efficiënte openbare verlichting te verzekeren, hebben het Decreet van 5 maart 2008 en het Besluit van de Waalse regering van 6 november 2008 het onderhoud en de verbetering van de openbare verlichting opgenomen in de openbare dienstverplichtingen (ODV) ten laste van de distributienetbeheerders (DNB) zoals ORES. Dat betekent dat ORES zich bezighoudt met het opzetten, het onderhouden en vernieuwen van de installaties voor openbare verlichting. Deze interventie van de netbeheerder heeft geen betrekking op privéverlichting zoals die op sportterreinen, verlichting van campings, privéparkings enz.

Sinds september 2017 heeft ORES als nieuwe missie een moderniseringsplan voor te stellen en te ontwikkelen om alle armaturen met ontladingslampen (meest energieverslindend) te vervangen door installaties die de beste technologieën gebruiken op het vlak van verlichting. Deze beslissing resulteert uit het Besluit van de Waalse Regering inzake de openbare verlichtingsinstallaties.