Raccordement chantier - Particuliers & Professionnels

EEN WERFAANSLUITING AANVRAGEN

Elektrische voeding voor uw werf

Om een werfaansluiting aan te vragen, vult u dit formulier in : 

  1. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kiest u als type energie "elektriciteit" en klikt u op “Nieuwbouw”.
  2. Daarna kan u de optie “werfaansluiting” selecteren.
  3. In het volgende scherm kan u kiezen wat precies met uw situatie overeenstemt (vermogen, type meter, enz.)
  4. Bepaal in welke periode u de werfaansluiting zal gebruiken. De kosten om die aansluiting ter beschikking te stellen, worden automatische berekend.
    • Het kadasterplan kan u meteen toevoegen, of ons later bezorgen. 
Vraag een werfaansluiting aan

Waarvoor kan u die gebruiken?

Met een werfaansluiting kan u voorkomen dat er ter plaatse geen definitieve aansluiting is. Een werfaansluiting is altijd tijdelijk.

Er zijn verscheidene vermogens mogelijk, afhankelijk van wat u nodig hebt. U kan ook een enkelvoudige of tweevoudige meter vragen.

De prijs wordt berekend op basis van het ter beschikking gestelde vermogen en de gebruiksduur (in maanden) van de werfaansluiting.

ORES kan de werfaansluiting ter beschikking stellen vanaf 471 € (prijs op basis van het gekozen vermogen).

U moet ook een aansluitingscontract afsluiten met een energieleverancier. Die zal de verbruikte energie aan u factureren.

Welke voorbereidende werken moet ik uitvoeren?

De voorbereidende werken zijn de werken die u op voorhand moet uitvoeren opdat ORES de aansluiting kan maken. Die voorbereidende werken worden beschreven in de technische en administratieve voorschriften die bij de prijsofferte zitten.

De verschillende stappen van het dossier voor een tijdelijke aansluiting, vindt u hier.


De stappen om een werfaansluiting aan te vragen

Ik
ORES

Stap 1

Ik vul het formulier in.

Stap 2

ORES stuurt me een prijsofferte voor de aansluiting.

Stap 3

Door het voorgestelde bedrag te betalen, ga ik akkoord met de prijsofferte.

Stap 4

ORES plant samen met mij de datum waarop de aansluiting wordt uitgevoerd.

Stap 5

Ik voer de voorbereidende werken uit en vraag aan mijn erkend keuringsorganisme een gelijkvormigheidsattest voor mijn installatie. Ik sluit een contract af met de energieleverancier die ik zelf kies.

Stap 6

ORES voert de aansluiting uit en plaatst de meter.

WEGHALEN VAN DE KAST

Aan het einde van de periode die ik in mijn aanvraag heb gekozen, haalt ORES de kast weer weg.

Zodra ORES mijn aanvraag ontvangt, wordt een klantenbeheerder aan mij toegewezen die me bij al mijn stappen begeleidt.


Raadpleeg onze tarieven, onze algemene voorwaarden en onze technische regelgeving.

Tarieven Algemene voorwaarden Technische regelgeving