Zonne-energie - Particulieren & Professionals

des hommes sont en train d'installer des panneaux solaires sur le toit d'une maison

Zonne-energie

Thermisch of fotovoltaïsch

Formulieren downloaden

Zonne-energie, de hernieuwbare energie bij uitstek, kan thermisch zijn - en warmteproductie mogelijk maken - of fotovoltaïsch voor de productie van elektriciteit.

Met fotovoltaïsche panelen, kunt u de gebouwen in uw gemeente van elektriciteit voorzien en instaan voor uw verschillende behoeften op het vlak van elektriciteit.

Wanneer uw installatie meer elektriciteit dan nodig produceert, kunt u de overtollige energie injecteren in het net van ORES. Deze gaat niet verloren en zal van uw verbruik afgetrokken worden.

ORES is dus uw partner en via het net staan we garant voor de continuïteit van uw energiebevoorrading.


Wallonië steunt u financieel

Wallonië heeft een steunmechanisme opgezet voor fotovoltaïsche installaties: de QUALIWATT-premies. Dit mechanisme heeft het voormalige SOLWATT-systeem en de groene certificaten vervangen.

  • De nieuwe QUALIWATT-premie wordt toegekend aan gezinnen en ondernemingen die kiezen voor nieuwe installaties of fotovoltaïsche uitbreidingen (vermogen ≤ 10 kVA) en die in werking gesteld worden vanaf 1 maart 2014. Deze premie wordt gedurende de vijf eerste jaren gestort door de beheerder van het distributienet waarop de installatie werd aangesloten.
  • De groene SOLWATT-certificaten gelden voor de nieuwe installaties of uitbreidingen van een bestaande installatie die reeds de SOLWATT-steun geniet. Deze installaties dienen besteld te zijn vóór 1 maart 2014 en dienen vóór 1 september 2014 conform verklaard te zijn door een erkende instelling.

Het QUALIWATT-premies beschikbare quotum

ORES regioBeschikbare quotum 31/01/2018
ORES Brabant Wallon 208
ORES Hainaut Electricité 664
ORES Luxembourg 160
ORES Mouscron 28
ORES Namur 159
ORES Verviers 62
ORES Wallonie Est 60

U wenst zonnepanelen te installeren of de toestemming te vragen voor de inwerkingstelling van uw fotovoltaïsche installatie ?

Meer informatie