Zonne-energie - Particulieren & Professionals

des hommes sont en train d'installer des panneaux solaires sur le toit d'une maison

Zonne-energie

Thermisch of fotovoltaïsch

Formulieren downloaden

Zonne-energie, de hernieuwbare energie bij uitstek, kan thermisch zijn - en warmteproductie mogelijk maken - of fotovoltaïsch voor de productie van elektriciteit.

Met fotovoltaïsche panelen, kunt u de gebouwen in uw gemeente van elektriciteit voorzien en instaan voor uw verschillende behoeften op het vlak van elektriciteit.

Wanneer uw installatie meer elektriciteit dan nodig produceert, kunt u de overtollige energie injecteren in het net van ORES. Deze gaat niet verloren en zal van uw verbruik afgetrokken worden.

ORES is dus uw partner en via het net staan we garant voor de continuïteit van uw energiebevoorrading.


Wallonië steunt u financieel

Wallonië heeft een steunmechanisme opgezet voor fotovoltaïsche installaties: de QUALIWATT-premies. Dit mechanisme heeft het voormalige SOLWATT-systeem en de groene certificaten vervangen.

  • De nieuwe QUALIWATT-premie wordt toegekend aan gezinnen en ondernemingen die kiezen voor nieuwe installaties of fotovoltaïsche uitbreidingen (vermogen ≤ 10 kVA) en die in werking gesteld worden vanaf 1 maart 2014. Deze premie wordt gedurende de vijf eerste jaren gestort door de beheerder van het distributienet waarop de installatie werd aangesloten.
  • De groene SOLWATT-certificaten gelden voor de nieuwe installaties of uitbreidingen van een bestaande installatie die reeds de SOLWATT-steun geniet. Deze installaties dienen besteld te zijn vóór 1 maart 2014 en dienen vóór 1 september 2014 conform verklaard te zijn door een erkende instelling.

Het QUALIWATT-premies beschikbare quotum

Vous pouvez retrouver les informations sur le quota encore attribuable par GRD en 2018 sur le site de la CWaPE.

Secteur ORESRépartition du quota pour le premier semestre 2018
Q1
Répartition du quota pour le premier semestre 2018
Q2
Nombre de dossiers Qualiwatt déjà réceptionnés pouvant prétendre à la prime au 11/05/2018 
ORES Brabant wallon 307 307 354
ORES Hainaut 937 937 824
ORES Luxembourg 249 249 258
ORES Mouscron 60 60 96
ORES Namur 382 382 547
ORES Verviers 130 130 136
ORES Wallonie Est 94 94 95


U wenst zonnepanelen te installeren of de toestemming te vragen voor de inwerkingstelling van uw fotovoltaïsche installatie ?

Meer informatie