Zonne-energie - Particulieren & Professionals

des hommes sont en train d'installer des panneaux solaires sur le toit d'une maison

Zonne-energie

Thermisch of fotovoltaïsch

Formulieren downloaden

Zonne-energie, de hernieuwbare energie bij uitstek, kan thermisch zijn - en warmteproductie mogelijk maken - of fotovoltaïsch voor de productie van elektriciteit.

Met fotovoltaïsche panelen, kunt u de gebouwen in uw gemeente van elektriciteit voorzien en instaan voor uw verschillende behoeften op het vlak van elektriciteit.

Wanneer uw installatie meer elektriciteit dan nodig produceert, kunt u de overtollige energie injecteren in het net van ORES. Deze gaat niet verloren en zal van uw verbruik afgetrokken worden.

ORES is dus uw partner en via het net staan we garant voor de continuïteit van uw energiebevoorrading.

U wenst zonnepanelen te installeren of de toestemming te vragen voor de inwerkingstelling van uw fotovoltaïsche installatie ?

Meer informatie