Financiële overzichten

Financiële overzichten

Raadpleeg hier de jaarverslagen, de jaarrekeningen (versie BNB) alsook de semesterrekeningen van ORES en ORES Assets.

2017

Ces documents seront soumis à l'approbation des Assemblées générales du 28 juin 2018.