Raad van bestuur

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van ORES is samengesteld uit externe leden en een executief lid, de Afgevaardigd bestuurder, aan wie het dagelijks beheer van de vennootschap toevertrouwd is.

De bestuurders zijn

 • Voorzitter : Karl DE VOS
 • Vicevoorzitter : Yves BINON
 • Leden :
  • Elodie BELLEFLAMME
  • Claude BULTOT
  • Anne-Caroline BURNET
  • Hadelin de BEER de LAER
  • Nathalie DEMANET
  • André DUTHY
  • Christian FAYT
  • Michel FRANCEUS
  • Alain GILLIS
  • Cerise HARDY
  • Camille MAITREJEAN
  • Mohammed Amine MELLOUK
  • Jean-Claude MEURENS
  • Thomas PIERMAN
  • Mario PITZ
  • Danièle STAQUET
  • Florence VAN HOUT
  • Maria VITULANO
 • Secretaris: Rosalia TUDISCA 

* Fernand GRIFNÉE woont alle vergaderingen bij van de bestuurs- en controleorganen van de vennootschap.


Uitnodiging voor het Publiek – Raad van Bestuur van ORES Assets 27 september 2023

Overeenkomstig artikel L1532-1, §2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie hebben wij het genoegen u uit te nodigen op een openbare zitting van de Raad van Bestuur van de Intercommunale ORES Assets, op woensdag 27 september 2023 om 14 u, in haar lokalen, Avenue Jean Monnet 2 in 1348 Louvain-la-Neuve.

Agenda:

 • Voorstelling van het door de Algemene Vergadering van 15 juni 2023 goedgekeurde beheersverslag, dat betrekking heeft op het boekjaar 2022;
 • Vragen en antwoorden.

Als u aanwezig wenst te zijn op deze jaarlijkse voor het publiek toegankelijke zitting, verzoeken wij u, om praktische redenen van goede organisatie en veiligheid in verband met de grootte van de zaal waarin u zult plaatsnemen, om u vóór 14 september 2023 in te schrijven, hetzij via e-mail op infosecretariatores@ores.be, hetzij telefonisch op het nummer 087/59.37.49.

Uitnodiging voor het Publiek – Raad van Bestuur van ORES Assets

De Raad van bestuur heeft drie comités opgericht, die erover moeten waken dat de bestuursregels van ORES nageleefd worden

Het strategisch comité

Opdracht

 • De beslissingen inzake de strategische en vertrouwelijke taken die door de Waalse wetgeving bepaald zijn m.b.t. de distributienetbeheerders voor de distributie van elektriciteit en/of aardgas.

Leden :

 • Karl DE VOS (voorzitter)
 • Yves BINON
 • Alain GILLIS
 • Camille MAITREJEAN
 • Thomas PIERMAN

Het auditcomite

Opdracht

 • De Raad van bestuur helpen bij het onderzoeken van financiële informatie.
 • Evalueren en superviseren van en zich uitspreken over het intern controlesysteem van de vennootschap.
 • Het externe auditprogramma onderzoeken en goedkeuren + de conclusies en aanbevelingen die door het interne auditcomité in zijn rapporten geformuleerd worden onderzoeken.
 • De manier waarop de risico's (financiële, operationele en andere) waaraan de vennootschap blootgesteld wordt, geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd worden.
 • Op vraag van de raad overgaan tot het controleren en ontwikkelen van elk dossier dat binnen zijn bevoegdheden valt.

Leden :

 • Claude BULTOT
 • Anne-Caroline BURNET (voorzitter)
 • André DUTHY
 • Florence VAN HOUT
 • Maria VITULANO

Het comite voor aanstellingen en bezoldigingen

Opdracht

 • Advies geven over het voorstel voor de aanstelling en bezoldiging van de bestuurders en de leden van de verschillende comités.

Leden :

 • Nathalie DEMANET
 • Christian FAYT
 • Jean-Claude MEURENS
 • Mario PITZ
 • Danièle STAQUET (voorzitter)