Raad van bestuur

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van ORES is samengesteld uit externe leden en een executief lid, de Afgevaardigd bestuurder, aan wie het dagelijks beheer van de vennootschap toevertrouwd is.

De bestuurders zijn

 • Voorzitter : Karl DE VOS
 • Vicevoorzitter : Yves BINON
 • Fernand GRIFNÉE, Afgevaardigd bestuurder
 • Leden :
  • Elodie BELLEFLAMME
  • Claude BULTOT
  • Anne-Caroline BURNET
  • Hadelin de BEER de LAER
  • Nathalie DEMANET
  • Didier DONFUT
  • André DUTHY
  • Christian FAYT
  • Michel FRANCEUS
  • Roger FRANSSEN
  • Ludivine GAUTHIER
  • Alain GILLIS
  • Cerise HARDY
  • Philippe LEFEBVRE
  • Jean-Claude MEURENS
  • Danièle STAQUET
  • Anne VEREECKE
  • Florence VAN HOUT
 • Secretaris: Rosalia TUDISCA 

* Fernand GRIFNÉE woont alle vergaderingen bij van de bestuurs- en controleorganen van de vennootschap.

De Raad van bestuur heeft vier comités opgericht, die erover moeten waken dat de bestuursregels van ORES nageleefd worden

Het strategisch comité

Opdracht

 • De beslissingen inzake de strategische en vertrouwelijke taken die door de Waalse wetgeving bepaald zijn m.b.t. de distributienetbeheerders voor de distributie van elektriciteit en/of aardgas.

Leden :

 • Yves BINON
 • Karl DE VOS
 • Didier DONFUT
 • Alain GILLIS
 • Anne VEREECKE

Het auditcomite

Opdracht

 • De Raad van bestuur helpen bij het onderzoeken van financiële informatie.
 • Evalueren en superviseren van en zich uitspreken over het intern controlesysteem van de vennootschap.
 • Het externe auditprogramma onderzoeken en goedkeuren + de conclusies en aanbevelingen die door het interne auditcomité in zijn rapporten geformuleerd worden onderzoeken.
 • De manier waarop de risico's (financiële, operationele en andere) waaraan de vennootschap blootgesteld wordt, geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd worden.
 • Op vraag van de raad overgaan tot het controleren en ontwikkelen van elk dossier dat binnen zijn bevoegdheden valt.

Leden :

 • Claude BULTOT
 • Anne-Caroline BURNET
 • André DUTHY
 • Philippe LEFEBVRE
 • Florence VAN HOUT

Het comite voor aanstellingen en bezoldigingen

Opdracht

 • Advies geven over het voorstel voor de aanstelling en bezoldiging van de bestuurders en de leden van de verschillende comités.

Leden :

 • Nathalie DEMANET
 • Christian FAYT
 • Roger FRANSSEN
 • Jean-Claude MEURENS
 • Danièle STAQUET

HET ETHISCH COMITE

Opdracht

 • Adviezen geven over het naleven van de regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid van persoonlijke en handelsinformatie.

Leden :

 • Elodie BELLEFLAMME
 • Hadelin de BEER de LAER
 • Michel FRANCEUS
 • Ludivine GAUTHIER
 • Florence VAN HOUT