Domein “werken” en bijbehorende diensten

Entrepreneur Domaines

Bent u een aannemer en wilt u voor ORES werken?

Raadpleeg alle vereiste documentatie in verband met openbare aanbestedingen, werken en bijbehorende diensten in onze sector.

Referentie Publicatie in BDA  Domein Vereiste erkenningscategorie
WQPOWA15   Werken voor de installatie van elektrische uitrusting in de HS-/MS-stations (bv. Elia-stations) P2
WQBEWA15   Studiediensten voor werken in de HS-/MS-stations (bv. Elia-stations) Niet van toepassing
WQBLAAWA Link Werken aan het luchtnet voor laagspanning en openbare verlichting P2
WQHAAWA Link Werken aan het bovengrondse middenspanningsnet van 6 tot 15 kV P2
WQCPEWA Link Werken aan elektriciteitsmeters P2
WQCPGWA Link Werken aan gasmeters C2
WQCPXWA Link Werken aan elektriciteits- en gasmeters C2
WQERBWA Link LS-aansluitingen C6
WQGRBWA Link Gasaansluitingen C2
WQCMHWA Link LS-, gas- en wateraansluitingen en synergie C2
WQECEWA Link Werken voor de installatie van elektrische uitrusting in de MS-/LS-distributiecabines van ORES P2
WQCCAWA Link Bouw- en renovatiewerken van gemetselde technische gebouwen D1
WQCIVWA Link Werken van burgerlijke bouwkunde < 50 m C6
WQFORDIRWA Link Werken voor gestuurde boringen > 30 m C7
WQELAWA Link Diensten voor gevaarlijke snoei- en kapwerken in de buurt van elektriciteitsleidingen Niet van toepassing
WQFOPWA Link Werken aan glasvezelleidingen (blazen, verbindingen, enz.) C6
OQARCWA Link Architectendiensten voor technische gebouwen (metselwerk en prefab) Niet van toepassing
OQGECWA Link Landmeetkundige diensten voor technische gebouwen - rechtzetting Niet van toepassing
WQSLGEWA   Huur van stroomgroepen Niet van toepassing
WQFMCWA Link Onderhoud van de omgeving van technische gebouwen Niet van toepassing
WQRLMWA Link Werken aan de openbare verlichting: vervangen door ledlampen P2
WQLAXWA28 Link Preventieve en curatieve onderhoudswerken aan de openbare verlichting P2
WQPOSWA Link Werken voor ondergrondse installatie (leggen van ondergrondse kabels / leggen van ondergrondse kabels+leidingen) C6 voor elektriciteit / C2 voor gas