Wat zijn de stappen om samen te werken met ORES?

Bent u een aannemer en wilt u samenwerken met ORES?

Dan moet u twee belangrijke stappen zetten: eerst moet u een kwalificatie behalen, daarna kunt u een offerte indienen en een opdracht voor ORES uitvoeren.

Qui Sommes Nous

1. Welke stappen om een kwalificatie te behalen?

 • R Reception De La Demande

  Stap 1

  ORES publiceert een Mededeling Kwalificatiesysteem.

 • R Courrier

  Stap 2

  U verstuurt een blijk van belangstelling.

 • R Analyse De La Demande

  Stap 3

  ORES analyseert en stuurt u een kwalificatiedossier.

 • R Dossier

  Stappen 4 en 5

  U stuurt ons een Kwalificatie-aanvraagdossier. ORES analyseert dit.

 • R Travaux Casque

  Stap 6

  Een van uw teams dient ons eventueel de vereiste vergunningen te bezorgen.

 • R Partenaires

  Kwalificatie

  ORES beslist of de kwalificatie wordt toegekend.

Avis

Stap 1

ORES publiceert een Mededeling inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem op de website enot.publicprocurement.be (zoeken op trefwoord: “kwalificatie”). Deze mededelingen verzekeren dat opdrachten die later worden uitgeschreven, openstaan voor concurrentie door ernaar te verwijzen.

Envoi

Stap 2

U verstuurt een Blijk van belangstelling via RESEAU.eprocurement@ores.be

Analyse

Stap 3

ORES analyseert de Blijk van Belangstelling en stuurt u een kwalificatiedossier.

Dit kwalificatiedossier omvat de vereisten waaraan het Kwalificatie-aanvraagdossier moet beantwoorden, de criteria voor kwalificatie/intrekking van kwalificatie/weigering van kwalificatie, de documenten die betrekking hebben op het domein (veiligheidsbestek, administratieve bestekken, technische bestekken, methodedocumenten, samenstelling van het team).

Stap 4

U verstuurt een Kwalificatie-aanvraagdossier op het e-tendering platform met de vereisten die in het kwalificatiedossier zijn vermeld (inhoud, bevoegde handtekening, enz.). Er is geen uiterste indieningsdatum.

Voor de meeste dossiers zijn 2 elementen noodzakelijk om te mogen solliciteren en een contract te verkrijgen: erkenning als aannemer door de FOD Economie (zie nuttige links) en een VCA-, BeSaCC-attest of gelijkwaardig (zie nuttige links).

Stap 5

ORES analyseert de aanvraag voor kwalificatie en nodigt de aannemer uit om eventueel vereiste vergunningen te verkrijgen.

Stap 6

Eventueel moet een van uw teams de vergunningen behalen die voor het domein vereist zijn. Uitvoering van een testopdracht voor “nieuwe” aannemers / dienstverlener op het domein in kwestie. Het betreft een echte opdracht, die wordt betaald en geëvalueerd.

Kwalificatie

ORES beslist of de kwalificatie wordt toegekend. Als een aannemer/dienstverlener de kwalificatie heeft verworven, ontvangt hij automatisch prijsaanvragen voor opdrachten die worden uitgeschreven.

Opmerkingen

 • Als een aannemer/dienstverlener belangstelling heeft voor meerdere kwalificatiesystemen, dan moet hij één Blijk van Belangstelling insturen per kwalificatiesysteem.
 • Een aannemer/dienstverlener die in de loop van een kwalificatieprocedure werd geweigerd of die zijn kwalificatie heeft verloren, moet 12 maanden wachten (vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing) vóór hij opnieuw een Blijk van Belangstelling voor het kwalificatiesysteem mag indienen.
 • Het kwalificatieproces moet in één keer worden voltooid, zolang de aannemer/dienstverlener voldoet aan de kwalificatiecriteria en zolang de kwalificatie niet is ingetrokken.

Nuttige links

2. Hoe inschrijven voor een opdracht nadat de kwalificatie is verleend?

 • R Reception De La Demande

  Stap 1

  ORES publiceert een Periodieke Indicatieve Aankondiging om de lijst van gekwalificeerde aannemers te bepalen die de Uitnodiging om een offerte in te dienen zullen ontvangen. ORES verstuurt de Uitnodiging om een offerte in te dienen naar de kandidaten die voor het domein in kwestie gekwalificeerd zijn.

 • R Dossier

  Stap 2

  U stelt uw offerte op met de gevraagde documenten en dient ze in op het e-tendering platform met de vereisten die in het kwalificatiedossier zijn vermeld (inhoud, bevoegde handtekening, enz.). Let op dat u de uiterste datum voor indiening en ondertekening van de offerte naleeft.

 • R Loupe

  Stap 3

  ORES opent de offertes, analyseert ze en vraagt eventueel om ze conform met de voorschriften te maken.

 • R Courrier

  Stap 4

  U verstuurt de elementen om uw offerte in overeenstemming te brengen met de vereisten (5'. Een onderhandelingsprocedure kan plaatsvinden met verzending van een nieuwe offerte).

 • R Analyse De La Demande

  Stap 5

  ORES analyseert de offertes en kent de opdracht toe. ORES verstuurt de kennisgeving van de gunning.

 • R Partenaires

  Stap 6

  Uitvoering van de opdracht.