Overschakeling van arm gas op rijk gas: ‘gasconversie’

Travaux Impetrants

Kijk na of jouw gemeente al dan niet betrokken is bij de omschakeling naar rijk gas:

Op het grondgebied dat door ORES gedekt wordt, worden een dertigtal gemeenten voorzien van laagcalorisch gas, ook arm gas of L-gas genoemd. Ze zullen tussen 2019 en 2024 progressief overschakelen op rijk gas (H-gas). De gezinnen waar dit betrekking op heeft, moeten te gepasten tijde hun toestellen laten controleren en eventueel laten aanpassen aan het gebruik van rijk gas.

De betrokken aansluitingen bevinden zich voornamelijk in de provincie Waals-Brabant, alsook in enkele gemeenten in Henegouwen en Namen. We nodigen u uit de indicatieve planning hieronder te raadplegen om te weten of dit betrekking heeft op uw gemeente en voor welk jaar de conversie gepland wordt.

U kunt de indicatieve kaart van de conversie hier in pdf-formaat.

Carte conversion

Hoe zult u op de hoogte gebracht worden van de start van de conversie?

Wanneer deze wijziging een invloed op u heeft, zult u in de loop van de 2 jaar die voorafgaan aan de conversie van het net waardoor u bevoorraad wordt een brief ontvangen.

In deze brief vindt u meer informatie over:

  • de conversieplanning;
  • de eventuele vervanging door ORES van de drukregelaar in de buurt van uw meter;
  • de te volgen stappen voor de controle van uw verbruikstoestellen.

Het onderhoud: het beste moment om uw installatie te laten controleren

Om na de conversie correct te kunnen blijven werken, dienen uw gastoestellen (ketel, fornuis, geiser...) compatibel te zijn met rijk gas. Toestellen die in 1978 geïnstalleerd werden, zijn normaal compatibel met de twee gastypes. Het merendeel zal dus geen aanpassing vragen. Slechts enkele toestellen zullen afgesteld dienen te worden.

Het is zeer belangrijk de compatibiliteit van al uw toestellen te laten controleren door een bevoegd vakman. De eenvoudigste oplossing is hem te vragen deze controle uit te voeren ter gelegenheid van het onderhoud van uw ketel, dat in Wallonië eens om de drie jaar verplicht is.

Er zijn 3 soorten bevoegde technici:

  • De technici met een erkenning inzake gasbrandstof: lijst beschikbaar op de website van het Waals agentschap voor lucht en klimaat. Een aantal ORES-partner-verwarmingsmonteurs kunnen uw toestellen controleren en afstellen, vind ze hier;
  • De technici van de fabrikanten van gastoestellen;
  • De officiële verdelers die aangesteld werden door de toestelfabrikanten.

Wat ORES betreft, indien een drukregelaar - ook expansievoorziening genoemd - geïnstalleerd werd in uw meterkast, maken we een afspraak met u om over te gaan tot de vervanging ervan, zonder kosten voor u. U dient niets te ondernemen, wij zullen u contacteren wanneer dit betrekking op u heeft.

In het kort

Waarom een gasconversie?

Sinds de jaren 1970 bestaan twee types aardgas samen op ons grondgebied. Het arme aardgas (met een laagcalorisch vermogen of L-gas) dat geproduceerd wordt door Nederland was het eerste gas dat in België geïmporteerd en aangeleverd werd. Door de toename van het verbruik moesten andere aanvoerbronnen gevonden worden. België heeft rijk gas geïmporteerd (met hoogcalorisch vermogen of ook H-gas) dat overal elders in de wereld aanwezig is: Algerije, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Qatar...

Sinds korte tijd heeft Nederland aangekondigd de intentie te hebben in 2030 de export van arm gas naar hun Europese klanten, waaronder België, stop te zetten. De netbeheerders dienen dus hun infrastructuren aan te passen en de klanten hun toestellen op gas te laten controleren, met het oog op de overstap op het rijke gas dat reeds in een deel van de Belgische netten verdeeld wordt.

Deze verandering heeft gevolgen voor in totaal 500.000 Brusselse gezinnen, 110.000 Waalse gezinnen en 1.000.000 Vlaamse gezinnen. Dit noemen we in de sector de ‘gasconversie’- of ‘L/H-conversie‘.

Voor de klanten die aangesloten zijn op het distributienet van ORES, zal deze conversie plaatsvinden tussen 2019 en 2024.

Wat is het verschil tussen arm gas en rijk gas?

De aardgassamenstelling verschilt naargelang de afkomst. In de Nederlandse afzetting is de energetische waarde van het gas ongeveer 15% lager dan in de andere afzettingen. Er is met andere woorden 15% ‘meer” gas nodig om te verwarmen of te koken. Daarom wordt dit gas ook gas met een laagcalorisch vermogen, L-gas of arm gas genoemd. In de rest van de wereld wordt het aardgas gas met een hoogcalorisch vermogen, H-gas of rijk gas genoemd.

Het arme gas en het rijke gas hebben een gelijkaardige impact op het vlak van milieu en gezondheid.

Welke impact op de factuur? Zal deze duurder of goedkoper worden?

De conversie zal geen gevolgen hebben voor uw factuur.

Bij constant energieverbruik zal de overstap van arm gas op rijk gas geen enkele invloed hebben op het bedrag van uw factuur, deze zal niet duurder of goedkoper worden. Uw factuur is inderdaad gebaseerd op de energie die geproduceerd wordt bij de verbranding van het gas en niet op het eigenlijke gasvolume. Daarom wordt het tarief uitgedrukt in kWh en niet in m³ (dat wil zeggen in de eenheid van energie en niet in de eenheid van volume). De formule voor de conversie van m³ in kWh verschilt vandaag reeds in functie van het type verbruikte gas. Wanneer u uw verbruik dus niet wijzigt, zal de overstap van arm gas op rijk gas geen invloed hebben op uw factuur.

Arm gas wordt rijk gas

Bekijk de animatie op de website gasverandert.be.

Andere vragen over dit onderwerp?

gas.be