Opdracht

Krachtens de statuten van de vennootschap kan de Raad van bestuur haar bestuursmacht geheel of deels overdragen aan een Directiecomité conform het Wetboek van vennootschappen.

Aan dit comité wordt het operationele beheer van de vennootschap overgedragen, met inbegrip van het dagelijks beheer en de vertegenwoordiging hiervan tegenover derden.

De Raad van bestuur stelt de Voorzitter van het Directiecomité aan en ontzet deze ook uit zijn functie na raadpleging van het aanstellings- en bezoldigingscomité.

De voorzitter van het Directiecomité stelt aan de Raad van bestuur de aanstelling en het ontslag van leden van dit comité voor na raadpleging van het Aanstellings- en bezoldigingscomité.

De Raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement van het Directiecomité op.

   
VOORZITTER Dhr. Fernand GRIFNÉE
FINANCIEEL DIRECTEUR Mevr. Dominique OFFERGELD
DIRECTEUR KLANTENBEHEER Dhr. Olivier DEVOLDER
DIRECTEUR INFORMATICA Dhr. Benoît MEDAETS
DIRECTEUR NETBEHEER Dhr. Didier MOËS
DIRECTEUR CORPORATE Dhr. Nicolas DE COSTER
DIRECTEUR HUMAN RESSOURCES  Dhr. Frédéric DEMARS
DIRECTEUR STRATEGIE EN TRANSFORMATIE  Dhr. Sébastien MAHAUT

Mevrouw Audrey Réveillon, Hoofd van de Juridische Dienst, is aangesteld tot verantwoordelijke voor het Secretariaat van het Directiecomité.