Raad van bestuur

De Raad van bestuur van ORES is samengesteld uit externe leden en een executief lid, de Afgevaardigd bestuurder, aan wie het dagelijks beheer van de vennootschap toevertrouwd is.

De bestuurders zijn :

 

 • Voorzitter : Karl DE VOS
 • Ondervoorzitter : Yves BINON
 • Leden :
  • Elodie BELLEFLAMME
  • Claude BULTOT
  • Anne-Caroline BURNET
  • Hadelin de BEER de LAER
  • Jean-Pol DELLICOUR
  • Nathalie DEMANET
  • André DUTHY
  • Christian FAYT
  • Alain GILLIS
  • Cerise HARDY
  • Camille MAITREJEAN
  • Mohammed Amine MELLOUK
  • Thomas PIERMAN
  • Mario PITZ
  • Jorj RADIKOV
  • Danièle STAQUET
  • Florence VAN HOUT
  • Maria VITULANO
 • Secretaris: Rosalia TUDISCA 

De Raad van bestuur heeft drie comités opgericht, die erover moeten waken dat de bestuursregels van ORES nageleefd worden

HET STRATEGISCH COMITÉ

Opdracht

 • De beslissingen inzake de strategische en vertrouwelijke taken die door de Waalse wetgeving bepaald zijn m.b.t. de distributienetbeheerders voor de distributie van elektriciteit en/of aardgas.

Leden :

 • Karl DE VOS (voorzitter)
 • Yves BINON
 • Alain GILLIS
 • Camille MAITREJEAN
 • Thomas PIERMAN

HET AUDITCOMITE

Opdracht

 • De Raad van bestuur helpen bij het onderzoeken van financiële informatie.
 • Evalueren en superviseren van en zich uitspreken over het intern controlesysteem van de vennootschap.
 • Het externe auditprogramma onderzoeken en goedkeuren + de conclusies en aanbevelingen die door het interne auditcomité in zijn rapporten geformuleerd worden onderzoeken.
 • De manier waarop de risico's (financiële, operationele en andere) waaraan de vennootschap blootgesteld wordt, geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd worden.
 • Op vraag van de raad overgaan tot het controleren en ontwikkelen van elk dossier dat binnen zijn bevoegdheden valt.

Leden :

 • Claude BULTOT
 • Anne-Caroline BURNET (voorzitter)
 • André DUTHY
 • Florence VAN HOUT
 • Maria VITULANO

HET COMITE VOOR AANSTELLINGEN EN BEZOLDIGINGEN

Opdracht

 • Advies geven over het voorstel voor de aanstelling en bezoldiging van de bestuurders en de leden van de verschillende comités.

Leden :

 • Nathalie DEMANET
 • Jean-Pol DELLICOUR
 • Christian FAYT
 • Mario PITZ
 • Danièle STAQUET (voorzitter)