Wat houdt werken bij ORES in?

Wallonië heeft zich resoluut geëngageerd voor de toekomst van de planeet door zich aan te sluiten bij het Europees Green Deal-beleid. Met het streven naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 en koolstofneutraliteit tegen 2050, geeft het zichzelf de middelen om bij te dragen tot de wereldwijde inspanning om voor de toekomstige generaties een leefbare wereld na te laten. Om dit te bereiken zijn het invoeren van nieuwe en schonere energieverbruikspraktijken en het drastisch verkleinen van de ecologische voetafdruk essentieel.

Het bereiken van deze doelstelling zal enkel mogelijk zijn als we diepgaande veranderingen teweegbrengen in de manier waarop we energie produceren, ons verplaatsen en onszelf verwarmen.

Het energiedistributienet van ORES is een belangrijk onderdeel en een onmisbare bondgenoot in deze transitie naar een duurzamere toekomst. Door de capaciteit van de netten voor hernieuwbare energie te verhogen, de ontwikkeling van elektrische mobiliteit aan te moedigen en haar klanten de mogelijkheid te bieden om voor koolstofvrije verwarmingsmethodes te kiezen, neemt ORES het voortouw op weg naar een milieuvriendelijkere toekomst. De ontwikkeling van intelligentietools op de netten met het oog op een nog betere integratie van hernieuwbare energiebronnen, de digitalisering van de diensten en de oprichting van energiegemeenschappen zijn enkele van de vele innovaties waaraan ORES werkt om de verschillende doelstellingen van de transitie te verwezenlijken.

Het gaat hierbij ook om een sociale uitdaging. ORES zet zich namelijk in voor sociale inclusie op het vlak van de toegang tot de energietransitie (gedecentraliseerde productie, hernieuwbare-energiegemeenschappen, enz.), altijd met als doel het leven van alle burgers te verbeteren. Ons bedrijf speelt ook een belangrijke rol in de strijd tegen energiearmoede, met name bij het vervullen van openbaredienstverplichtingen van sociale aard en via bemiddeling bij steunregelingen.

De deskundigheid, de economische stabiliteit en de institutionele en geografische verankering van ORES stellen haar ook in staat om initiatieven van andere actoren in de richting van een meer inclusieve energiesector aan te moedigen en daaraan deel te nemen.

De voordelen van ORES

Door aan de slag te gaan bij een dynamisch Waals bedrijf dat een centrale rol bij de energietransitie speelt, krijgt u de kans om ook uw stempel op de toekomst van die onderneming te drukken. Uw wordt een onderdeel van een structuur die dankzij zijn hoge deskundigheidsgraad en innoverend vermogen wil bijdragen tot een duurzame wereld.

Werken bij een bedrijf waar het leven goed is om samen te bouwen aan een toekomst waarin het goed is om op te groeien. U krijgt de kans om uw ideeën te uiten en te werken in een team waarin een respectvolle en vriendelijke sfeer heerst.

Bij ons hebt u het vooruitzicht om u te ontplooien binnen een geëngageerd en verantwoordelijk bedrijf dat over een verregaande expertise beschikt en volledig op innovatie gericht is. U krijgt de kans om u te ontwikkelen door het verrichten van betekenisvol werk, ten dienste van zowel huishoudens als bedrijven. U kunt bovendien werken aan de ontwikkeling van uw vaardigheden en profiteren van opleidingen die aan uw behoeften zijn aangepast.

Begeleid worden van bij uw aantreden in het bedrijf en heel uw carrière lang. U krijgt ook de mogelijkheid te werken binnen een structuur die een aantrekkelijk loonpakket, mogelijkheden tot ontplooiing en interne mobiliteit biedt.

ORES Top Employer

ORES ontvangt het certificaat Top Employer 2024

Voor het derde jaar op rij ontvangt ORES het certificaat “Top Employer”, een onderscheiding waar wij bijzonder trots op zijn en die op passende wijze het werk van heel het grote ORES-team beloont.

Maar meer nog dan een certificaat, is dit de erkenning van de kwaliteit van onze organisatie op het vlak van de begeleiding van onze medewerksters en medewerkers, via vorming, individuele opvolging en het toepassen van menselijke waarden voor het management van onze teams.

Wilt u komen werken bij een team dat het verschil maakt en als voorbeeld geldt?

Waarom bij ons komen werken?

Energie is zowel bij gezinnen als voor ondernemingen de sleutel tot elke activiteit. ORES heeft als opdracht iedereen in de 197 Waalse gemeenten 24 u op 24 van elektriciteit en gas te voorzien. Werken bij ORES is dus bijdragen tot een openbare nutsvoorziening en tot het comfort van gezinnen en zich inzetten voor het algemeen belang.

Onze werkomgeving evolueert voortdurend, met tal van uitdagingen op het vlak van energie, zowel vandaag als morgen.

In deze context bieden wij u interessante vooruitzichten in een brede waaier van jobs en stimulerende projecten. We beschikken over eigen technische opleidingscentra en bieden u een moderne werkomgeving, gericht op het welzijn van de medewerkers en gebruiksvriendelijkheid. Dit is wat wij u te bieden hebben. Aarzel dus niet om bij ons te komen werken.