De volgende jaarlijkse algemene vergaderingen staan gepland voor donderdag 13 juni en donderdag 28 november 2024.

Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2023

De Buitengewone Algemene Vergadering van ORES Assets wordt gehouden op 14 december 2023 om 18 uur, Avenue Jean Monnet 2 te 1348 Louvain-la-Neuve.

De agenda evenals de volledige documentatie zijn hierna beschikbaar:

Enig agendapunt: Gedeeltelijke splitsing door opslorping van AIESH met betrekking tot de energiedistributie op het grondgebied van de stad Couvin (deelgemeenten Boussu-en-Fagne, Couvin, Frasnes-lez-Couvin, Mariembourg en Pétigny)

AchtergrondnotaVoorgestelde partiële splitsingBijzonder verslag van de Raad van Bestuur van ORES AssetsVerslag van de Commissaris-revisor

Boekhoudkundige situaties op 30 juni 2023: ORES AssetsAIESH

Brochures annuelles des trois dernières années d’ORES Assets (202220212020) et de l’AIESH (202220212020)

Overeenkomstig het artikel L1523-13, leden 4 en 5 van de Code van de plaatselijke Democratie en Decentralisatie – overgenomen in artikel 25 D van onze statuten – is de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten. 

Om ons in staat te stellen alle aanwezigen in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, is het noodzakelijk dat burgers – net als de afgevaardigden – zich uiterlijk op 8 december 2023 inschrijven via dit e-mailadres: infosecretariatores@ores.be of telefonisch op 087/59.37.49 of 071/54.75.65.

Aan iemand die zich niet op voorhand heeft ingeschreven, kan de toegang tot de vergaderzaal worden geweigerd om de toegang en veiligheid van degenen die zich wel hebben ingeschreven te garanderen.

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

Gewone Algemene Vergadering van 14 december 2023

De gewone Algemene Vergadering van ORES Assets wordt gehouden op 14 december 2023 om 18 uur 30, Avenue Jean Monnet 2 te 1348 Louvain-la-Neuve.

De agenda evenals de volledige documentatie zijn hierna beschikbaar:

 1. Strategisch Plan - Achtergrondnota - Antwoordcoupon voor de gemeenteraadsleden
 2. StatutenwijzigingenAchtergrondnota

Overeenkomstig het artikel L1523-13, leden 4 en 5 van de Code van de plaatselijke Democratie en Decentralisatie – overgenomen in artikel 25 D van onze statuten - is de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten.

Om ons in staat te stellen alle aanwezigen in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, is het noodzakelijk dat burgers – net als de afgevaardigden – zich uiterlijk op 8 december 2023 inschrijven via dit e-mailadres: infosecretariatores@ores.be of telefonisch op 087/59.37.49 of 071/54.75.65.

Aan iemand die zich niet op voorhand heeft ingeschreven, kan de toegang tot de vergaderzaal worden geweigerd om de toegang en veiligheid van degenen die zich wel hebben ingeschreven te garanderen.

Zoals bij onze voorgaande Algemene Vergaderingen zal er tijdens de zitting een moment voor gedachtewisselingen zijn.

Elke burger die dit wenste word uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 8 december 2023 te sturen naar: infosecretariatores@ores.be. De antwoorden zullen op onze website worden gepubliceerd en de gestelde vragen zullen worden opgenomen in de bijlage bij de notulen van onze Gewone Algemene Vergadering (die eveneens op onze website worden gepubliceerd).

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

Algemene vergadering van 15 juni 2023

De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 15 juni 2023 om 10 uur 30 in de cinema IMAGIX, Boulevard André Delvaux 1 te 7000 Mons.

Hier vindt u de PPT-presentatie en de notulen en de bijlage.

De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot elk van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten zijn hierna beschikbaar:

 1. Jaarverslag 2022 – met inbegrip van het remuneratieverslag (jaarverslag 2022);
 2. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 (Geconsolideerde jaarrekening BGAAP van ORES Assets - Geconsolideerde jaarrekening IFRS van ORES Assets);

Voorstelling van de rekeningen, van het jaarverslag, van de desbetreffende waarderingsregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;

Voorstelling van het verslag van de revisor;

Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2022 en van de bestemming van het resultaat.

 1. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2022;
 2. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2022;
 3. Statutaire benoeming

Overeenkomstig het artikel L1523-13, leden 4 en 5 van de Code van de plaatselijke Democratie en Decentralisatie – overgenomen in artikel 25 D van onze statuten - was de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten, onder voorbehoud van voorafgaande registratie.

Elke burger die dit wenste werd uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 12 juni 2023 te sturen.

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking.

Algemene vergadering van 15 december 2022

De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 15 december 2022 om 18 uur Avenue Jean Monnet 2 te 1348 Louvain-la-Neuve. Hier vindt u de PPT-presentatie en de notulen.

De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot elk van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten zijn hierna beschikbaar:

 1. Strategisch Plan 2023-2025 - Begeleidende notaStrategisch planAntwoordcoupon voor de gemeenteraadsleden;
 2. Statutaire benoemingen;
 3. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Overeenkomstig het artikel L1523-13, leden 4 en 5 van de Code van de plaatselijke Democratie en Decentralisatie – overgenomen in artikel 25 D van onze statuten - was de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten.

Elke burger die dit wenste werd uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 12 december 2022 te sturen naar: infosecretariatores@ores.be.

De volgende link bevat de ontvangen vraag alsook de daarop gegeven antwoord: Vraag/antwoord.

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

Algemene vergadering van 16 juni 2022

De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 16 juni 2022 om 10 uur 30 in Namur-Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2 te 5000 Namur. Hier vindt u de PPT-presentatie en de notulen.

De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot elk van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten zijn hierna beschikbaar:

 1. Jaarverslag 2021 – met inbegrip van het remuneratieverslag (jaarverslag 2021);
 2. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021:
  Voorstelling van de rekeningen, van het jaarverslag, van de desbetreffende waarderingsregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;
  Voorstelling van het verslag van de revisor;
  Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat;
 3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2021;
 4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2021;
 5. Benoeming van de revisor voor de boekjaren 2022-2024 en vaststelling van zijn bezoldiging;
 6. Statutaire benoemingen;
 7. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Overeenkomstig het artikel 25 D van onze statuten was de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten.

Elke burger die dit wenst werd uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 13 juni 2022 te sturen. Er zijn geen vragen ingekomen.

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.