Raad van Bestuur

Voorzitter: Dhr Karl DE VOS

Ondervoorzitter: Dhr Yves BINON

Bestuurders: Mevr. Elodie BELLEFLAMME, Mevr. Anne-Caroline BURNET, Mevr. Nathalie DEMANET, Mevr. Cerise HARDY, Mevr. Camille MAITREJEAN, Mevr. Danièle STAQUET, Mevr. Florence VAN HOUT, Mevr. Maria VITULANO, Dhr Claude BULTOT, Dhr Hadelin de BEER de LAER, Dhr Jean-Pol DELLICOUR, Dhr André DUTHY, Dhr Christian FAYT, Dhr Alain GILLIS, Dhr Mohammed Amine MELLOUK, Dhr Thomas PIERMAN, Dhr Mario PITZ, Dhr Jorj RADIKOV

Secretaris: Mevrouw Rosalia TUDISCA

Remuneratiecomité

Opdracht

 • De Raad van Bestuur bijstaan in alle aangelegenheden betreffende de benoeming en remuneratie van de bestuurders en de leden van de Comités en het Management van ORES.
 • Regelmatig de efficiëntie van de organen en de corporate governancestructuur van de vennootschap onderzoeken en evalueren.

Leden

 • Mevrouw Nathalie DEMANET
 • Mevrouw Danièle STAQUET (Voorzitter)
 • De heer Jean-Pol DELLICOUR
 • De heer Christian FAYT
 • De heer Mario PITZ

Auditcomité

Opdracht

 • De Raad van Bestuur bijstaan bij de analyse van financiële informatie.
 • Het intern controlesysteem van de vennootschap evalueren en superviseren en zich daarover uitspreken.
 • Het externe auditprogramma onderzoeken en goedkeuren + de conclusies en aanbevelingen die door de interne audit in zijn rapporten geformuleerd worden onderzoeken.
 • De manier beoordelen waarop de (financiële, operationele en andere) risico’s waaraan de vennootschap is blootgesteld, herkend, geëvalueerd en beheerst worden.
 • Op verzoek van de raad overgaan tot de controle en behandeling van elk dossier waarvoor het bevoegd is

Leden

 • Mevrouw Anne-Caroline BURNET (Voorzitter)
 • Mevrouw Florence VAN HOUT
 • Mevrouw Maria VITULANO
 • De heer Claude BULTOT
 • De heer André DUTHY