Energiedelen via persoon-aan-persoon verkoop is nu nog niet mogelijk. Het wetgevend kader voor deze vorm van energiedelen is nog niet klaar. Zodra de Waalse regering hierover wetteksten publiceert, volgt er meer informatie.

Het betreft de verkoop van elektriciteit die geproduceerd wordt met hernieuwbare energiebronnen, tussen twee woningen en op basis van een contract.

 

Belangrijk:

  • Deel uw energie: met uw familie, een vriend, een buur: u beslist met wie u uw elektriciteitsoverschot wilt delen.
  • Bepaal uw prijs: bepaal zelf tegen welke prijs u uw elektriciteit wilt delen en leg dit vast in een overeenkomst.
  • Doe aan zelfverbruik van de energie wanneer u die produceert: om energiedelen interessant te maken, dient u voor onmiddellijk zelfverbruik van uw productie te zorgen. Laat dus de verbruiker van uw energieoverschot elektriciteit verbruiken op het ogenblik dat u die in het net injecteert. Dat is bijvoorbeeld overdag wanneer u elektriciteit produceert met zonnepanelen.
  • Enkele voorwaarden: persoon-aan-persoon verkoop is alleen mogelijk tussen 2 klanten die elk over een digitale meter.

Vragen in verband met dit onderwerp

question-mark

  • Het moet om een rechtspersoon gaan (vzw, coöperatie, enz.).
  • Ze moet tot doel hebben om sociale, economische of milieuvoordelen op te leveren.
  • De gemeenschap moet steunen op de open en vrijwillige deelname van burgers.
  • Alleen burgers, KMO’s en lokale overheden kunnen lid zijn van een hernieuwbare-energiegemeenschap.
  • De gemeenschap moet lokaal beheerd worden door haar leden (burgers, KMO’s, lokale overheden).

De leden van een energiegemeenschap kunnen de productie delen van een installatie voor hernieuwbare energie (HEG) of van een installatie voor niet-hernieuwbare energie (EGB) waarvan de gemeenschap eigenaar is of die toebehoort aan één of meer leden van de gemeenschap.

Meestal is de gedeelde energie afkomstig van zonnepanelen op het dak van een openbaar gebouw (school, sportzaal, enz.) of particulier gebouw (woongebouw, bedrijf, enz.). De energie kan ook afkomstig zijn van windturbines of installaties voor warmtekrachtkoppeling (warmte en elektriciteit).

Verwante onderwerpen

Hebt u vragen over energiedelen?