Produceer uw energie

Lokale, duurzame energieproductie heeft heel wat voordelen. Als prosumer kunt u de energiekosten van een gebouw doen dalen dankzij zelfverbruik. U draagt op die manier eveneens bij tot een lagere broeikasgassenuitstoot.

Photovoltaique Produire Mon EnergiePhotovoltaique Produire Mon Energie
 • R Soleil

  Zonnepanelen / De prosumer

  Een prosumer is een elektriciteitsproducent/-verbruiker die op het distributienet is aangesloten en beschikt over een installatie voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie met laag vermogen (kleiner dan of gelijk aan 10 kVA).

  Meer weten
 • R Production Decentralisee

  Nieuwe energieproductie

  Wij begeleiden u stap voor stap om uw productie te installeren, afhankelijk van de locatie en het gewenste vermogen ervan.

  Meer weten
 • R Maison Avec Panneaux Solaires

  Bestaande productie

  U wijzigt uw zonnepaneleninstallatie of u koopt een gebouw dat met een energieproductie-eenheid is uitgerust? Wij begeleiden u stap voor stap.

  Meer weten
 • R Biomethane

  Biomethaan

  Biomethanisering biedt de mogelijkheid om gas te produceren uit huishoudelijk en industrieel afval.

  Meer weten
 • R Gaz Electricite

  Aansluitingscapaciteit

  Wanneer u een vorm van energieopwekking installeert, ongeacht het type, is het noodzakelijk te verifiëren of het distributienet voldoende vermogen heeft.

  Meer weten