Eigendomsontwikkeling (ook voor verkaveling)

Het betekent dat via een kostendelingsproces aan de distributienetbeheerder het bewijs wordt geleverd dat een terrein op het elektriciteits- en/of gasdistributienet mag worden aangesloten, ongeacht de aard van de al dan niet uit te voeren uitrustingswerkzaamheden.

Viabilisation

Wat is een te ontwikkelen woning?

Een bouwrijp te maken terrein is elk terrein dat onderworpen is aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundige vergunning voor groepen van bouwwerken in de zin van de reglementering op de ruimtelijke ordening.

Het betreft zowel terreinen langs bestaande openbare of particuliere wegen en/of toegangswegen als terreinen waarvoor nieuwe wegen en/of particuliere toegangswegen moeten worden geopend, die vervolgens al dan niet door de gemeente worden overgenomen.

Wat is eigendomsontwikkeling?

Raadpleeg eerst de regelgeving voor elektriciteit (fr) en aardgas (fr).

Vraag gratis voorafgaand advies!

Als u dit wenst, kunt u gratis voorafgaand advies aanvragen.

Als we van u alle vereiste informatie in de aanvraag voor voorafgaand advies hebben ontvangen, analyseren we het project om u inlichtingen te kunnen geven over:

  • de haalbaarheid van de uitrusting met gas, elektriciteit en openbare verlichting van het bouwrijp te maken terrein ;
  • de noodzaak om te voorzien in één of meer cabinelokalen ;
  • de voorschriften voor de uitrusting van bouwrijp te maken terreinen.

Als we bijkomende informatie nodig hebben, zullen we telefonisch met u contact opnemen.