Hoe lees ik de stroomsterkte af op de schakelaar van mijn meter?

Waar vindt u uw hoofdschakelaar?

De hoofdschakelaar van uw elektrische installatie bevindt zich vlakbij uw elektriciteitsmeter. Hij vermeldt de stroomsterkte waarover u beschikt om elektriciteit in uw woning te verbruiken. Bij een te lage stroomsterkte is het niet mogelijk om meerdere energieverslindende toestellen tegelijk te laten functioneren, want dan schakelt de hoofdschakelaar de stroom uit.

Wat is de stroomsterkte van uw installatie? Dat ziet u op de hoofdschakelaar, maar daar bestaan verschillende modellen van. We geven hieronder enkele voorbeelden.

warning

Woont u in een appartement? Zoek de stroomsterkte dan op de hoofdschakelaar van uw persoonlijke meter en niet op de installatie voor het totaalverbruik van het hele gebouw.

Digitale meter

 

compteur communicant

Elektromechanische meter

 

compteur électromécanique

Klik op uw type hoofdschakelaar :

 

disjoncteur blanc

disjoncteur noir

disjoncteur fusible

1. Witte hoofdschakelaar

 

U vindt de stroomsterkte linksboven of in het midden op de hoofdschakelaar. Het getal wordt gevolgd door de letter A (ampère) en/of voorafgegaan door de letter C (C-curve) of F (differentieelschakelaar type F).

In ons voorbeeld gaat het om een hoofdschakelaar van 32 ampère.

2. Zwarte hoofdschakelaar

 

De stroomsterkte is gegraveerd op de linker helft van het metalen plaatje van de schakelaar, aan de laatste regel vóór de letter A (ampère).

In ons voorbeeld gaat het om een hoofdschakelaar van 40 ampère.

 

disjoncteur 40 A

3. Hoofdschakelaar met schema

 

Om de stroomsterkte van dit type hoofdschakelaar op te zoeken, moet u weten dat de zwarte cirkeltjes op het schema overeenkomen met de plaats van de schroeven onderaan de hoofdschakelaar. De grijze cirkeltjes komen overeen met lege schroefgaten.

In dit voorbeeld ziet u een strip met de schroeven telkens in het midden aangeduid. De stoomsterkte is hier ingesteld op 39 ampère.

 

disjoncteur 39 A

disjoncteur réglable

 

 

 

 

 

 

Alle schroeven staan in het midden van de regelstrook. Deze opstelling wordt op het schema weergegeven met een zwart cirkeltje in het midden. Hier is de hoofdschakelaar ingesteld op 66 ampère.

3.1. Twee schroeven boven elkaar

 

Bij dit voorbeeld zijn er twee strookjes met telkens twee schroeven aan de rechterkant van de instelling. Op het schema zijn de schroeven weergegeven door twee zwarte cirkeltjes aan de rechterkant en de lege schroefgaten door grijze cirkeltjes. De stroomsterkte is ingesteld op 48 ampère.

 

disjoncteur 48 A

disjoncteur 48A deux vis

 

 

 

 

 

Beide schroeven zijn aanwezig aan de rechterkant van de instelling. Deze opstelling is op het schema weergegeven met twee zwarte cirkeltjes, wat betekent dat de hoofdschakelaar is ingesteld op 48 ampère.

3.2. Twee gekruiste schroeven

 

In dit voorbeeld zijn de twee strookjes bevestigd met twee schroeven schuin tegenover elkaar. Er blijven lege schroefgaten rechtsboven en linksonder. In het schema is de plaats van de schroeven weergegeven met twee zwarte cirkeltjes en de lege schroefgaten met grijze cirkeltjes. De stroomsterkte staat ingesteld op 54 ampère.

 

disjoncteur 54 A

disjoncteur 54A deux vis croisées autre

 

 

 

 

 

 

De twee schroeven staan gekruist: één linksboven, de andere rechtsonder. Deze opstelling wordt op het schema weergegeven met twee zware cirkeltjes, wat betekent dat de hoofdschakelaar op 54 ampère is ingesteld.

3.3. Gegraveerde plastic kap

 

Op sommige oudere modellen hoofdschakelaars is de stroomsterkte gegraveerd op de beschermkap, tegenover de schroef.

Deze hoofdschakelaar is ingesteld op 15 ampère.

 

disjoncteur protection plastique gravée

disjoncteur protection plastique gravée autre

 

 

 

 

 

 

Tegenover de schroef, rechtsonder op de beschermkap, zien we dat de stroomsterkte is ingesteld op 25 ampère.