Technische regelgeving

De modaliteiten voor toegang tot het net en de aansluitingsvoorwaarden worden vastgelegd door de officiële toezichthouder van de Waalse gas- en elektriciteitsmarkten, de Waalse commissie voor Energie (CWaPE).

U vindt alle van kracht zijnde technische reglementen inzake elektriciteit en gas (FR) op de website van de CWaPE.