Hoe kan ik een beschermde klant worden en genieten van het sociaal tarief ?

Administratif Social

...en van het sociaal tarief te genieten :

Deze klanten moeten in België gedomicilieerd zijn en ze hebben recht op het sociaal tarief via de commerciële leverancier die ze vrij kiezen of via ORES als sociaal leverancier. Controleer rechtstreeks online of u in aanmerking komt voor het statuut van federaal beschermde klant (u hebt uw identiteitskaartlezer of een itsme-account nodig om in te loggen).

 

Voorwaarden

 

  1. Een leefloon of tegemoetkoming ontvangen (die volledig of gedeeltelijk door de staat wordt uitgekeerd).
  2. Een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen (zoals een vervangingsinkomen voor personen met een handicap, een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65%, bijkomende kinderbijslag met een minimale score van 4 punten in pijler 1 of 12 punten in totaal).
  3. Een tegemoetkoming ontvangen van de Federale Pensioendienst (zoals een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65%, een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een aanvullende tegemoetkoming voor ouderen).
  4. Huurder zijn van een appartement in een gebouw dat verhuurd wordt voor sociale doeleinden en waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.
  5. Rechthebbende verhoogde tegemoetkoming (RVT) zijn van 1/02/2021 tot 30/06/2023. 

Ik ben beschermde klant en ik wens dat ORES mijn energieleverancier wordt. Hoe doe ik dat?

Ondervindt u moeilijkheden om het formulier in te vullen?

Vul dit formulier in en onderteken het. Bezorg het ons samen met een attest dat uw statuut van beschermde klant aantoont, via: