Persoonlijke levenssfeer

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN ONZE KLANTEN

Op deze webpagina vindt u informatie over de manier waarop ORES uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart en beschermt.

ORES gaat een verbintenis aan op het vlak van uw persoonsgegevens. Deze verbintenis wordt opgenomen in ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en wordt gesteund door de Directie.

NAAR ONS BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Uw rechten

Krachtens de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en, meer precies, artikels 12 tot 21, beschikt u over een reeks rechten wanneer ORES uw gegevens verwerkt:

 • Recht op toegang en informatie (AVG Art. 12 tot 15):
  VU beschikt over het recht om informatie te vragen, met name over :
  • Welke persoonsgegevens zullen worden gebruikt of verwerkt
  • De manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld
  • De manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden
  • De manier waarop uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden en de identiteit van deze derde partijen
 • Recht op rectificatie (AVG Art. 16 & 19) :
  Indien uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, beschikt u over het recht om te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • Recht van bezwaar/beperking van de verwerking (AGV Art. 18, 19 & 21)
  U beschikt over het recht om de stopzetting of opschorting van een activiteit waarbij uw persoonsgegevens worden verwerkt, te eisen in bepaalde gevallen, zoals beoogd in de AVG.
 • Recht op vergetelheid (AVG Art. 17 & 19)
  U beschikt over het recht op vergetelheid en kan dus vragen om uw persoonsgegevens te wissen in bepaalde gevallen, zoals beoogd in de AVG.

Indien u beroep wenst te doen op de rechten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dient u een brief te sturen met uw aanvraag en een identiteitsbewijs, bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

De brief moet worden geadresseerd aan :

ter attentie van de DPO - Juridische Dienst van ORES
Avenue Albert 1er 19
5000 Namur


Verwerking van uw persoonsgegevens door ORES

In het kader van zijn activiteiten kan ORES uw persoonsgegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

ORES CVBA
Avenue Jean Monnet 2
1348 Louvain-la-Neuve

Doeleinden van de gegevensverwerking door ORES

ORES zal uw persoonsgegevens enkel verwerken voor het beheer van zijn klantenrelaties (uitvoering van de werken, uitvoering van aansluitingen, het plaatsen van meters, afrekening en transmissie van de consumptie-index, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, facturatie, inningen, beheer van incidenten...), het beheer van het distributienet (beheer van storingen, beheer van schade aan de installaties...), het personeelsbeheer, het beheer van zijn (potentiële) onderaannemers, het beheer van zijn organen, het beheer van de relaties met belanghebbenden, de uitvoering van verslagen.


ORES beschermt uw gegevens

ORES past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of gebruik door een onbevoegd persoon. De veiligheidsmaatregelen die door ons worden ingevoerd, maken het onderwerp uit van ons beleid inzake permanente verbetering en houdt rekening met de technologische evolutie.


Contact

Via e-mail via RGPD@ores.be

Via post 

ORES CVBA - Juridische Dienst van DPO (Functionaris voor Gegevensbescherming)
Avenue Albert Ier 19
5000 NAMUR