Persoonlijke levenssfeer

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Op deze webpagina vindt u informatie over de manier waarop ORES uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart en beschermt.

NAAR ONS BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Contact

Via e-mail via RGPD@ores.be

Via post 

ORES CVBA - Juridische Dienst van DPO (Functionaris voor Gegevensbescherming)
Avenue Albert Ier 19
5000 NAMUR