Hoe gebeurt de opname van uw meterstanden?

Correcte opname van uw meters garandeert dat u exact betaalt wat u verbruikt en geen cent meer!

2021 11 09 ORES Releveurs Gdhan 014

Digitale meter

Femme Smartphone Myores

Als u een digitale meter hebt, hoeft u niets te doen. De meter deelt de meterstanden automatisch mee aan ORES. Hoe vaak de meterstanden voor elektriciteit en gas worden doorgegeven, hangt af van het vermogen (elektriciteit) en de druk (gas).

Type meteropname bij een elektriciteitsmeter

Type meteropname Vermogenslimiet Frequentie meteropname
AMR ≥ 100 kVa ¼ u
Maandelijks ≥ 56 kVa en < 100 kVa Maand
Jaarlijks < 56 kVa Maand en jaar

Type meteropname bij een gasmeter

Type meteropname Druklimiet Frequentie meteropname
AMR ≥ 1 M  Nm³/u 1 u
Type meteropname Druklimiet Frequentie meteropname
Maandelijks ≥ 160 Nm³/u  en < 1M Nm³/u Maand
Jaarlijks < 160 Nm³/ u Jaar

De zogenaamde 'AMR' (Automated Meter Reading)-opname bestaat uit een geautomatiseerde meteropname op afstand.

Met een elektromechanische meter

Om de twee jaar ontvangt u van ons een brief waarin we u vragen om ons uw meterstanden van elektriciteit en/of gas te bezorgen. Uw meterstanden doorgeven is heel eenvoudig. Noteer de laatste 4 cijfers van het meternummer en uw meterstanden (alleen de cijfers vóór de komma).

Hoe vraagt u een informatieve meterstand aan?

  • Hebt u een digitale meter? Neem dan rechtstreeks contact op met uw energieleverancier.
  • Hebt u geen digitale meter? Dan bieden we u de mogelijkheid om ons uw meterstanden door te geven. Wij geven uw gegevens vervolgens door aan uw leverancier. Binnen een maand vóór of na een andere meterstandopname kunt u geen informatieve meterstanden aanvragen. Informatieve meterstanden aanvragen doet u via ons online formulier. U ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord via e-mail.

Door informatieve meterstanden aan te vragen kunt u:

  • extra informatie inwinnen over uw energieverbruik / energieproductie;
  • een herziening van uw voorschotten aan uw energieleverancier aanvragen.

 

Opmerking: informatieve meterstanden vervangen niet de jaarlijkse opname van uw meterstanden, de aanvraag van een rechtzetting of de opname van meterstanden wanneer u van leverancier verandert. Als het om één van deze laatste gevallen gaat, dient u de stappen te volgen die zijn aangegeven in uw brief of e-mail en dient u bijvoorbeeld uw klantenzone te gebruiken.