De aardgasfactuur

Hoe worden de kosten van uw aardgasfactuur verdeeld?

Chauffage Chaussures Gaz

Zie hieronder twee voorbeelden van de verdeling van de gemiddelde jaarfactuur van een particuliere klant in Wallonië.

Samenstelling van een gemiddelde gasfactuur van een residentiële klant

Facture gaz

Bronnen: ORES op basis van de tarieven van het distributienet en het geïndexeerde ENGIE Easy gascontract 1 jaar van leverancier Engie.

Deze facturen kunnen ook op een andere manier voorgesteld worden, door alle belastingen, bijdragen en openbare heffingen die omvat worden in de verschillende componenten, zoals bijvoorbeeld de steun aan de groene energie, te groeperen.

Zo verkrijgt u dus een geheel andere visie.

Samenstelling van een gemiddelde gasfactuur (4.066€/jaar) in 2022

Facture

  • 69% dient om aan uw leverancier het gas te betalen dat u effectief verbruikt.
  • 10% is bestemd voor betaling van de distributienetbeheerder (DNB), voor het beheer van de distributie-infrastructuur (8%) en als bijdrage voor de openbare-dienstverplichtingen van uw DNB (2%).
  • 1% dekt de kosten van transportnetbeheerder Fluxys (TNB) voor het beheer van de transportinfrastructuur.
  • 20% dient voor betaling van de btw en allerlei heffingen en belastingen van de overheden. Het gaat meer bepaald om de wegenisretributie (een belasting voor het gebruik van het openbaar domein), de Waalse aansluitingsvergoeding, de energiebijdrage, de vennootschapsbelasting en een federale accijns.

Bronnen: ORES op basis van de tarieven van het distributienet en het geïndexeerde ENGIE Easy gascontract 1 jaar van leverancier Engie.