Er zijn verschillende spelers op de energiemarkt, elk met hun eigen rol in de energielevering. Ontdek hier de rol van elke speler:

  • Productie: Vóór een gezin elektriciteit of aardgas kan beginnen te verbruiken, moeten die energiedragers eerst worden geproduceerd. In Wallonië is het grootste deel van de energie die we verbruiken afkomstig van elektriciteitscentrales. Omdat ook Wallonië ernaar streeft om de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen, is in het Gewest steeds meer elektriciteit afkomstig van groenere energiebronnen, zoals windturbines en zonnepanelen.
  • Transport: Als elektriciteit is geproduceerd, moet die stroom ook nog worden getransporteerd. Daarvoor zorgt Elia, de transportnetbeheerder. Maar de spanning op de transportlijnen (tussen 70 kV en 400 kV) is veel te hoog om onze elektrische huishoudapparaten te doen werken. We kunnen deze energie dus pas gebruiken nadat de spanning is aangepast.
  • Distributie: De elektrische spanning wordt verlaagd met transformatoren op het punt waar de lijnen van Elia en ORES samenkomen. ORES is de distributienetbeheerder in 75% van de Waalse gemeenten. De spanning op het distributienet wordt geleidelijk verlaagd (van 1000 V tot 20 kV naar 230 V tot 999 V), zodat de verbruikers er hun toestellen mee kunnen laten werken.
  • Energieleveranciers: De energieleveranciers verkopen aan hun klanten de elektriciteit en het gas die ze hebben aangekocht of geproduceerd. Ze zijn concurrenten van elkaar en hanteren dus verschillende tarieven, contracttypes, diensten, enz. U betaalt aan uw energieleverancier niet alleen voor de energie die u verbruikt, maar ook voor het gebruik van het netwerk en verschillende belastingen.

Regulatoren: Zij hebben als taak om de energiemarkt goed te laten functioneren. De federale regulator, de CREG, gaat na of alle marktspelers de regels naleven en geeft advies aan de federale overheid. Elk Gewest heeft bovendien een eigen regulator: BRUGEL in Brussel, de VREG in Vlaanderen en de CWaPE (de Commission wallonne pour l’Energie) in Wallonië. Ze reiken licenties uit aan de leveranciers die in het Gewest actief willen zijn, keren groenestroomcertificaten uit en keuren de distributietarieven van de distributienetbeheerders goed.