De elektriciteitsfactuur

We gebruiken elke dag elektriciteit. Dit verbruik moeten we betalen. Maar wat staat er nu echt op de factuur? Waarom en aan wie betalen we? Ontdek het in deze animatie (fr).

Facture D'electricite

De verdeling van uw factuur

Laten we uitgaan van een gezin dat in 2022 voor elektriciteit € 2.000 betaalt aan zijn energieleverancier (maandelijkse facturen + afrekening):

 • R Fournisseur Energie

  Stap 1

  De energieleverancier int de € 2.000.

 • R Vehicule ORES

  Stap 2

  De energieleverancier stort € 419 aan ORES. Dit bedrag dekt zowel de kosten voor het transport als de distributie. ORES moet daar een deel (€ 103) van doorstorten aan Elia.

 • R Commune

  Stap 3

  De leverancier betaalt € 525 aan de overheid voor diversen belastingen en heffingen.

 • R Cheque

  Stap 4

  Een deel van de bedragen toegekend aan ORES en Elia wordt ook nog doorgestort aan de overheid.

Samengevat

 

De leverancier

Er blijft € 1.056 over voor de leverancier. Dit komt overeen met het gedeelte “elektron”, d.w.z. de kosten van de verbruikte energie. Dit hangt af van het aantal kilowattuur (kWh) afgenomen door het gezin, vermenigvuldigd met de prijs per kWh, die kan variëren in functie van de leverancier en van het afgesloten contracttype. Het is onder andere op dit gedeelte van de factuur (€ 1.056,-) dat het gezin kan besparen door de concurrentie te laten spelen of door zijn energieverbruik te verminderen.

Elia

Van de € 103 behoudt Elia € 51 (voor het beheer van het transport over het hoogspanningsnet) en 52€ wordt doorgestort aan de overheid voor:

 • de ondersteuning van de hernieuwbare productie (€ 50,35 voor de groene certificaten gekoppeld aan de fotovoltaïsche zonneproductie - plan Solwatt);
 • belastingen en heffingen (€ 1,21 voor wegenbelasting).

ORES

Van de € 316 houdt ORES € 248:

 • € 38 openbare dienstverplichtingen (ODV):
  • € 32 (ODV buiten gemeentelijke straatverlichting): installatie en beheer van de budgetmeters voor gezinnen met betaalproblemen, sociale dienstverlening;
  • € 6 ODV voor de gemeentelijke openbare verlichting;
 • € 12 wordt toegekend aan de overheid als onderdeel van de wegenbelasting voor het gebruik van het publieke domein;
 • € 18 wordt toegekend aan de overheid als onderdeel van de vennootschapsbelasting.

De € 248,- die ORES behoudt worden als volgt verdeeld:

 • € 219 wordt gebruikt voor het beheer van het distributienet;
 • € 29 voor de uitbetaling van de dividenden aan de aandeelhouders.

De overheid

De overheid krijgt € 645. Deze enveloppe dekt:

 • de uitvoering van het energiebeleid op federaal en gewestelijk niveau (93 €);
 • de ondersteuning van de hernieuwbare productie (€ 163);
 • de heffing van btw en diverse vergoedingen en bijdragen (€ 389).