De distributietarieven begrijpen

Let op: Vanaf 1 januari 2024 geldt hetzelfde distributietarief voor alle klanten op het grondgebied dat door ORES wordt bediend.

Comprendre Facture

Het afnametarief

Het afnametarief wordt toegepast voor het afnemen van het elektriciteits- of aardgasnet.

Het transporttarief

Het transporttarief wordt toegepast om de transportkosten voor het hoogspanningsnet van Elia te dekken. Het transporttarief voor aardgas (hogedruktransport wordt verzekerd door de transportbeheerder Fluxys) wordt opgenomen in de prijs van de energie.

Het injectietarief

Het injectietarief is van toepassing op energie die aan het net wordt geleverd, d.w.z. het deel van de energie dat u produceert maar niet zelf verbruikt. Het geldt alleen voor een installatie beschikt voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie met een vermogen van meer dan 10 KVA.

Voor mensen met zonnepanelen met een vermogen van minder dan 10 KVa geldt het prosumententarief.

Meer informatie over injectietarieven voor elektriciteit (fr) en aardgas (fr).

Het prosumertarief

Informatie over het prosumententarief is hier beschikbaar.

Historiek van de tarieven

Voer uw postcode in om verwante documenten te zoeken.

Wat omvatten de netkosten?

De facturen voor elektriciteit en aardgas bevatten een post “netkosten” of “transport- en distributietarieven”. Deze omvat verschillende elementen:

  • de kost van het transportnet;
  • de kost van het Belgisch energiebeleid (federale bijdrage en strategische reserve);
  • de steun aan hernieuwbare productie in België (offshore windenergie - aansluiting en groene certificaten - en groene certificaten m.b.t. fotovoltaïsche productie - Solwatt-plan);
  • de taksen en andere bijdragen;
  • de openbare dienstverplichtingen (ODV): installatie en beheer van de budgetmeters voor gezinnen met betaalmoeilijkheden, sociale levering;
  • de openbare dienstverplichtingen (ODV) inzake gemeentelijke openbare verlichting;
  • de netheffingen en steun aan groene energie;
  • het beheer van het distributienet;
  • de inkomstenbelasting;
  • het storten van dividend aan de aandeelhouders.