Algemeen

Organisatie

Sinds het vrijmaken van de energiemarkt houden verschillende bedrijven zich bezig met de productie, het transport, de distributie en het leveren van elektriciteit en aardgas. Samengevat is de functie van elkeen de volgende:

 

 1. de productie: deze wordt verzekerd door de kerncentrales, de thermische centrales, de windmolenparken of zonneparken, waterkrachtcentrales, enz. In België zijn de voornaamste producenten van elektriciteit Electrabel, EDF, Luminus en EON. Aardgas wordt ingevoerd uit het buitenland.
 2. het transport onder hoge of lage druk: twee maatschappijen transporteren elektriciteit (ELIA) en aardgas (FLUXYS) vanuit de plaats waar deze energie geproduceerd of ingevoerd wordt tot aan de distributienetten die door distributienetbeheerders zoals ORES beheerd worden
 3. DNB's beheren dus netwerken, meters, meterstanden, de verlichting van de gemeentelijke wegen en tal van andere verplichtingen voor openbare dienstverlening, vooral van sociale aard
 4. de energieleveranciers: zij verkopen de elektriciteit en/of het aardgas door aan de klanten nadat zij deze aankochten of produceerden. Ze concurreren met elkaar en hebben dus verschillende tarieven, soorten overeenkomsten, diensten, enz. U betaalt uw energieleverancier de verbruikte energie, maar ook de gebruikskost van de verschillende netten en de taksen.
 5. de klanten: dit zijn alle consumenten die energie verbruiken. Bepaalde industriële klanten zijn rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet/ hogedrukgasnet. Maar het merendeel van de particuliere klanten en bedrijven worden bevoorraad via de distributienetten.
 6. de regelgevende instanties: zij zijn er om toe te zien op de goede werking van de markt. De federale regelgevende instantie, de CREG (de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), controleert of alle spelers van de markt de regels respecteren en geeft advies aan de federale overheden. Elk gewest beschikt eveneens over zijn eigen regelgevende instantie BRUGEL in Brussel, de VREG in Vlaanderen en de CWaPE (Waalse commissie voor Energie) in Wallonië. Ze leveren de licenties af aan leveranciers die actief willen zijn in het Gewest, reiken de groene certificaten uit en keuren de distributietarieven van de DNB's goed.

Ontdek meer over de energiemarkt op de site van de Waalse Commissie voor Energie.

Energieleverancier

Neen. Van zodra u uw leveringsovereenkomst ondertekent, zal uw nieuwe leverancier ORES op de hoogte brengen van de wijziging.

U kunt op elk moment een andere energieleverancier kiezen, ongeacht of u een overeenkomst met beperkte of onbeperkte duur heeft. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van één maand vooraleer u de wijziging doorvoert. Gebruik deze tool om de aanbiedingen van de elektriciteits- en gasleveranciers in Wallonië te vergelijken.

De netbeheerders of DNB

Geef uw postcode hier in en ontdek wie DNB is in uw woonplaats.

Elke netbeheerder beheert de distributienetten van specifieke gewesten/sectoren. U kunt dus geen andere distributienetwerkbeheerder kiezen. Indien u echter verhuist, is het mogelijk dat uw DNB niet meer dezelfde is.

Wat ORES doet:

 • Energie tot aan uw meter brengen
 • De distributienetten en de openbare verlichting onderhouden
 • Aansluitingswerken uitvoeren
 • Het net controleren en tussenkomen bij pannes of storingen op het net
 • De meterstanden opnemen en de verbruiksgegevens verwerken
 • Budgetmeters plaatsen en de rol van sociale leverancier op zich nemen
 • De technische gegevens up-to-date houden in het toegangsregister

Wat ORES niet doet:

 • Elektriciteit en aardgas over de hoogspanningsnetten/ hogedruknetten transporteren (verzekerd door Elia en Fluxys)
 • Energie produceren of verkopen
 • Overeenkomsten met de klanten afsluiten voor het leveren van energie (het zijn de energieleveranciers die deze dienst verzekeren)
 • Elektriciteit en aardgas over de hoogspanningsnetten/ hogedruknetten transporteren (Elia en Fluxys nemen deze taak op zich)
 • De openbare verlichting op de autosnelwegen herstellen
 • Tussenkomen bij de elektriciteitsinstallatie in een privéwoning (contacteer een installateur of een elektricien).
 • Uw elektrische huishoudtoestellen herstellen

U kunt het tarief dat in uw woonplaats gehanteerd wordt downloaden door uw postcode hier in te voeren.

Sinds het vrijmaken van de energiemarkt houden verschillende bedrijven zich bezig met de productie, het transport, de distributie en het leveren van elektriciteit en aardgas. Samengevat is de functie van elkeen de volgende:

 

 1. de productie: deze wordt verzekerd door de kerncentrales, de thermische centrales, de windmolenparken of zonneparken, waterkrachtcentrales, enz. In België zijn de voornaamste producenten van elektriciteit Electrabel, EDF, Luminus en EON. Aardgas wordt ingevoerd uit het buitenland.
 2. het transport onder hoge of lage druk: twee maatschappijen transporteren elektriciteit (ELIA) en aardgas (FLUXYS) vanuit de plaats waar deze energie geproduceerd of ingevoerd wordt tot aan de distributienetten die door distributienetbeheerders zoals ORES beheerd worden
 3. DNB's beheren dus netwerken, meters, meterstanden, de verlichting van de gemeentelijke wegen en tal van andere verplichtingen voor openbare dienstverlening, vooral van sociale aard
 4. de energieleveranciers: zij verkopen de elektriciteit en/of het aardgas door aan de klanten nadat zij deze aankochten of produceerden. Ze concurreren met elkaar en hebben dus verschillende tarieven, soorten overeenkomsten, diensten, enz. U betaalt uw energieleverancier de verbruikte energie, maar ook de gebruikskost van de verschillende netten en de taksen.
 5. de klanten: dit zijn alle consumenten die energie verbruiken. Bepaalde industriële klanten zijn rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet/ hogedrukgasnet. Maar het merendeel van de particuliere klanten en bedrijven worden bevoorraad via de distributienetten.
 6. de regelgevende instanties: zij zijn er om toe te zien op de goede werking van de markt. De federale regelgevende instantie, de CREG (de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), controleert of alle spelers van de markt de regels respecteren en geeft advies aan de federale overheden. Elk gewest beschikt eveneens over zijn eigen regelgevende instantie BRUGEL in Brussel, de VREG in Vlaanderen en de CWaPE (Waalse commissie voor Energie) in Wallonië. Ze leveren de licenties af aan leveranciers die actief willen zijn in het Gewest, reiken de groene certificaten uit en keuren de distributietarieven van de DNB's goed.

Ontdek meer over de energiemarkt op de site van de Waalse Commissie voor Energie.