Energie produceren

Werking

 • met zonne-energie: deze kan thermisch (warmteproductie) of fotovoltaïsch (elektriciteitsproductie) zijn
 • met windenergie: de elektriciteit wordt geproduceerd via de wind die een generator aandrijft
 • andere energiebronnen: wanneer u geen fotovoltaïsche panelen of een windmolen kunt plaatsen, bestaan er andere mogelijkheden om zelf energie te produceren. Naast de klassieke stroomgeneratoren, zijn de warmtekrachtkoppeling (gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit) of hydro-elektriciteit voorbeelden die gunstig zijn voor de planeet.

Om wettelijke en veiligheidsredenen is het verboden om een zonnepaneel op uw elektriciteitsinstallatie aan te sluiten met een stekker in een stopcontact.

Zonnepanelen moeten altijd met een vaste kabel rechtstreeks op een verdeelbord worden aangesloten, voorzien van een stroomonderbreker.

Bovendien geldt voor elke gedecentraliseerde productie-eenheid dat alleen door Synergrid goedgekeurd materiaal op het elektriciteitsnet mag worden aangesloten. Na installatie van dit materiaal dient u dit aan uw distributienetbeheerder te melden met dit formulier.

Stappen

U kunt uw installatie meenemen op voorwaarde dat de installatie die u bezit bij de CWaPE (Commission Wallonne pour l'Énergie) geregistreerd werd en u uw netbeheerder binnen de 45 kalenderdagen na het ontmantelen ervan op de hoogte hebt gebracht.

Op de site van het CWaPE vindt u eveneens het formulier ad hoc voor het ontmantelen van een installatie met (of zonder) overname op een andere plaats, dat binnen de 15 dagen na het ontmantelen van de installatie teruggestuurd dient te worden.

Wanneer u uw installatie op een ander adres plaatst, gaat het om een nieuwe productiesite die door een door het AREI erkend controleorganisme goedgekeurd dient te worden. U dient voor deze nieuwe site de registratieprocedure opnieuw te starten door uw netbeheerder het aanvraagformulier voor het in dienst nemen en de groene certificaten door te sturen.

Ja, het aangeven van uw gedecentraliseerde productie is verplicht, zelfs wanneer u geen premie aanvraagt.

Om het distributienet in optimale omstandigheden te kunnen beheren, dient de beheerder op de hoogte te zijn van alle plaatselijke productie-installaties die erop aangesloten zijn en waar ze zich bevinden. Indien u uw installatie niet tijdig aangeeft, kan de toegang tot het net u ontzegd worden.

U kunt het aanvraagformulier voor het in dienst nemen van uw installatie op onze website terugvinden:

 • voor zonne-energie
 • voor windenergie
 • voor alle andere vormen van energie

Kies het formulier dat bij u past. Eens het formulier ingevuld en ondertekend is, volstaat het om dit via de site terug te sturen door op 'uw formulier verzenden' te klikken.

Bel naar 078/15.78.01 (keuze 1 – werken).

Sinds 1 oktober 2020 wordt het prosumertarief aangerekend op de eindafrekeningsfactuur van huishoudens met zonnepanelen. In 2020 en 2021 werd het bedrag van dit tarief 100% terugbetaald met een premie van het Waals Gewest. In 2022 en 2023 dekte deze premie nog 54,27% van het prosumertarief.

Nieuwe prosumer

 • U hoeft niets te doen. We hebben uw bankgegevens ontvangen van uw installateur van zonnepanelen, na de installatie.
 • Maar als u verhuisd bent naar een woning die al voorzien is van zonnepanelen, dan dient u dit formulier in te vullen en naar ons te sturen.

Bestaande prosumer

 • Als u een een brief hebt ontvangen met een dossiernummer en uw EAN-code, vul dan meteen dit online formulier.
 • Als u geen brief hebt ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons.

Professionele klant

 • Klanten die een professioneel contract hebben gesloten met een energieleverancier en meer dan 50% van hun energieverbruik voor huishoudelijke toepassingen gebruiken, kunnen eveneens de premie ontvangen voor terugbetaling van het prosumertarief.
 • Om de premie te ontvangen, vult u deze verklaring op eer in en stuurt u ze naar ons via dit e-mailadres.

 • met zonne-energie: deze kan thermisch (warmteproductie) of fotovoltaïsch (elektriciteitsproductie) zijn
 • met windenergie: de elektriciteit wordt geproduceerd via de wind die een generator aandrijft
 • andere energiebronnen: wanneer u geen fotovoltaïsche panelen of een windmolen kunt plaatsen, bestaan er andere mogelijkheden om zelf energie te produceren. Naast de klassieke stroomgeneratoren, zijn de warmtekrachtkoppeling (gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit) of hydro-elektriciteit voorbeelden die gunstig zijn voor de planeet.

Om wettelijke en veiligheidsredenen is het verboden om een zonnepaneel op uw elektriciteitsinstallatie aan te sluiten met een stekker in een stopcontact.

Zonnepanelen moeten altijd met een vaste kabel rechtstreeks op een verdeelbord worden aangesloten, voorzien van een stroomonderbreker.

Bovendien geldt voor elke gedecentraliseerde productie-eenheid dat alleen door Synergrid goedgekeurd materiaal op het elektriciteitsnet mag worden aangesloten. Na installatie van dit materiaal dient u dit aan uw distributienetbeheerder te melden met dit formulier.