Verhuizen

Verhuizing

Ontdek alle informatie hier.

Als je bent verhuisd naar een nieuwe woning en je hebt nog niet de nodige stappen ondernomen bij een energieleverancier, dan is er een regularisatieprocedure opgestart. Je moet het formulier dat je ontvangt naar behoren invullen, ondertekenen en zo snel mogelijk terugsturen (in de voorgefrankeerde envelop), anders zal je meter moeten worden doorgeknipt, wat extra kosten voor jou met zich meebrengt.

Om een gesloten meter te openen:

 1. U dient eerst een contract af te sluiten met een energieleverancier.
 2. Het volstaat vervolgens om de inwerkingstelling van de meter te vragen door het nummer 078/15.78.01 (keuze 1 - werken) te bellen.

Het document voor energieoverdracht dient ingevuld te worden wanneer iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas in een woning overneemt op zijn naam.

In welke gevallen gebruiken:

 • verhuizing/betrekking van nieuwe woning
 • verkoop van een huis
 • scheiding
 • overlijden

De meterstanden dienen nagekeken te worden en op dit formulier ingevuld te worden. Men vindt er alle gegevens van de beide klanten (de klant die weg gaat en de 'overnemer'). Dit document dient vervolgens overhandigd te worden aan uw energieleverancier.

Het document voor de overname van energie is zeer belangrijk want het heeft een juridische waarde. Bij een geschil inzake de meterstand kan het u gevraagd worden als bewijs. U dient er dus een kopie van te bewaren.

Zelfs wanneer u de identiteit van uw overnemer of vertrekkende klant (naargelang de situatie) niet kent, dient u toch dit document zelf in te vullen en op te sturen naar uw energieleverancier.

Wanneer u uw aanvraag voor meteropname ontvangt, vindt u daarop het nummer van uw meter.

Indien u zeker wil zijn dat het wel degelijk uw elektriciteitsmeter betreft, is de snelste oplossing om de schakelaar van deze meter uit te schakelen. Wanneer u geen elektriciteit meer hebt in uw woning, weet u zeker dat het uw meter is.

Voor gas volstaat het uw ketel aan te zetten en te controleren of de meter draait - en stopt met draaien- eens de toestellen uitgeschakeld zijn.

Het eerste wat u moet doen, is ORES (uw sociale leverancier) waarschuwen. De budgetmeter blijft ter plaatse en de budgetfunctie kan uitgeschakeld worden.

Onze diensten zullen contact met u opnemen om eventueel op uw nieuwe adres een meter met voorafbetalingsfunctie te installeren/te activeren. Dit zal zonder kosten voor u gebeuren.

Neen, dat is niet verplicht. Het belangrijkste is snel te melden bij uw energieleverancier dat u gaat verhuizen. Deze zal u begeleiden bij alle stappen. Denk er ook aan het energie-overnameformulier in te vullen met naargelang uw geval de oude of nieuwe bewoner van het gebouw. Wanneer niemand de energielevering overneemt, kunt u de DNB vragen uw meter te verzegelen.

Opgelet: dit zal zowel kosten voor uzelf als voor de overnemer met zich meebrengen.

Deze situatie is niet normaal. Ziehier hoe u dit kunt verhelpen.

 1. U bent net verhuisd naar een nieuwe woning: U dient snel een contract af te sluiten met een energieleverancier van uw keuze voor dit adres. Het is ook zeer belangrijk - indien dat nog mogelijk is - om het energie-overnameformulier in te vullen met de voormalige bewoner van de woning.
 1. U blijft facturen ontvangen op naam van de voormalige eigenaar/huurder:

Dan is het mogelijk:

   • dat de voormalige eigenaar/huurder zijn energieleverancier niet op de hoogte heeft gebracht van zijn verhuizing. We raden aan deze zo snel mogelijk te waarschuwen en ook uw energieleverancier op de hoogte te brengen. dat het energie-overnameformulier niet of niet correct/volledig ingevuld werd;
   • dat de nieuwe energieleverancier verhindert de formaliteiten ad hoc te vervullen.
 1. U ontvangt geen energiefactuur:

Dan is het mogelijk:

   • dat u geen contract afgesloten heeft met een energieleverancier. Doe dit zo snel mogelijk om later onnodige kosten te vermijden.
   • dat er een fout in uw dossier geslopen is. Waarschuw snel uw energieleverancier.

In gevallen 2 en 3 kan uw leverancier u, zonder betaling van de verbruikte energie, rappelkosten en interesten aanrekenen.

ORES is belast met het regulariseren van situaties waarbij een persoon energie verbruikt zonder een contract te hebben afgesloten met een leverancier. Wij trachten de nieuwe bewoner te contacteren en sturen eveneens regularisatiebrieven naar het verbruiksadres, alvorens over te gaan tot een administratief bezoek. Indien de bewoner (huurder of eigenaar) geen gehoor geeft aan deze pogingen, wordt de energievoorziening van het gebouw opgeschort (afgesloten).

De heraansluiting van de voorziening gaat gepaard met kosten. Het is dus beter om de situatie zo snel mogelijk te regulariseren. In alle gevallen wordt een studie uitgevoerd om te bepalen wie de energie in het gebouw geconsumeerd heeft, waarbij een factuur met de hoogste marktprijs wordt uitgeschreven. Vervolgens wordt een terugvorderingsprocedure ingeleid waarbij op zoek wordt gegaan naar de betrokken persoon.

Ontdek alle informatie hier.

Als je bent verhuisd naar een nieuwe woning en je hebt nog niet de nodige stappen ondernomen bij een energieleverancier, dan is er een regularisatieprocedure opgestart. Je moet het formulier dat je ontvangt naar behoren invullen, ondertekenen en zo snel mogelijk terugsturen (in de voorgefrankeerde envelop), anders zal je meter moeten worden doorgeknipt, wat extra kosten voor jou met zich meebrengt.

Om een gesloten meter te openen:

 1. U dient eerst een contract af te sluiten met een energieleverancier.
 2. Het volstaat vervolgens om de inwerkingstelling van de meter te vragen door het nummer 078/15.78.01 (keuze 1 - werken) te bellen.

Het document voor energieoverdracht dient ingevuld te worden wanneer iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas in een woning overneemt op zijn naam.

In welke gevallen gebruiken:

 • verhuizing/betrekking van nieuwe woning
 • verkoop van een huis
 • scheiding
 • overlijden

De meterstanden dienen nagekeken te worden en op dit formulier ingevuld te worden. Men vindt er alle gegevens van de beide klanten (de klant die weg gaat en de 'overnemer'). Dit document dient vervolgens overhandigd te worden aan uw energieleverancier.

Het document voor de overname van energie is zeer belangrijk want het heeft een juridische waarde. Bij een geschil inzake de meterstand kan het u gevraagd worden als bewijs. U dient er dus een kopie van te bewaren.

Zelfs wanneer u de identiteit van uw overnemer of vertrekkende klant (naargelang de situatie) niet kent, dient u toch dit document zelf in te vullen en op te sturen naar uw energieleverancier.

Wanneer u uw aanvraag voor meteropname ontvangt, vindt u daarop het nummer van uw meter.

Indien u zeker wil zijn dat het wel degelijk uw elektriciteitsmeter betreft, is de snelste oplossing om de schakelaar van deze meter uit te schakelen. Wanneer u geen elektriciteit meer hebt in uw woning, weet u zeker dat het uw meter is.

Voor gas volstaat het uw ketel aan te zetten en te controleren of de meter draait - en stopt met draaien- eens de toestellen uitgeschakeld zijn.

Het eerste wat u moet doen, is ORES (uw sociale leverancier) waarschuwen. De budgetmeter blijft ter plaatse en de budgetfunctie kan uitgeschakeld worden.

Onze diensten zullen contact met u opnemen om eventueel op uw nieuwe adres een meter met voorafbetalingsfunctie te installeren/te activeren. Dit zal zonder kosten voor u gebeuren.

Neen, dat is niet verplicht. Het belangrijkste is snel te melden bij uw energieleverancier dat u gaat verhuizen. Deze zal u begeleiden bij alle stappen. Denk er ook aan het energie-overnameformulier in te vullen met naargelang uw geval de oude of nieuwe bewoner van het gebouw. Wanneer niemand de energielevering overneemt, kunt u de DNB vragen uw meter te verzegelen.

Opgelet: dit zal zowel kosten voor uzelf als voor de overnemer met zich meebrengen.

Deze situatie is niet normaal. Ziehier hoe u dit kunt verhelpen.

 1. U bent net verhuisd naar een nieuwe woning: U dient snel een contract af te sluiten met een energieleverancier van uw keuze voor dit adres. Het is ook zeer belangrijk - indien dat nog mogelijk is - om het energie-overnameformulier in te vullen met de voormalige bewoner van de woning.
 1. U blijft facturen ontvangen op naam van de voormalige eigenaar/huurder:

Dan is het mogelijk:

   • dat de voormalige eigenaar/huurder zijn energieleverancier niet op de hoogte heeft gebracht van zijn verhuizing. We raden aan deze zo snel mogelijk te waarschuwen en ook uw energieleverancier op de hoogte te brengen. dat het energie-overnameformulier niet of niet correct/volledig ingevuld werd;
   • dat de nieuwe energieleverancier verhindert de formaliteiten ad hoc te vervullen.
 1. U ontvangt geen energiefactuur:

Dan is het mogelijk:

   • dat u geen contract afgesloten heeft met een energieleverancier. Doe dit zo snel mogelijk om later onnodige kosten te vermijden.
   • dat er een fout in uw dossier geslopen is. Waarschuw snel uw energieleverancier.

In gevallen 2 en 3 kan uw leverancier u, zonder betaling van de verbruikte energie, rappelkosten en interesten aanrekenen.

ORES is belast met het regulariseren van situaties waarbij een persoon energie verbruikt zonder een contract te hebben afgesloten met een leverancier. Wij trachten de nieuwe bewoner te contacteren en sturen eveneens regularisatiebrieven naar het verbruiksadres, alvorens over te gaan tot een administratief bezoek. Indien de bewoner (huurder of eigenaar) geen gehoor geeft aan deze pogingen, wordt de energievoorziening van het gebouw opgeschort (afgesloten).

De heraansluiting van de voorziening gaat gepaard met kosten. Het is dus beter om de situatie zo snel mogelijk te regulariseren. In alle gevallen wordt een studie uitgevoerd om te bepalen wie de energie in het gebouw geconsumeerd heeft, waarbij een factuur met de hoogste marktprijs wordt uitgeschreven. Vervolgens wordt een terugvorderingsprocedure ingeleid waarbij op zoek wordt gegaan naar de betrokken persoon.