U verhuist naar een nieuw adres

Demenagement

Wat moet u doen?

 • Wanneer de meters open zijn, kunt u het energieovernamedocument invullen en mee laten ondertekenen door de vorige bewoner of de eigenaar van het gebouw (of zijn mandataris). Raadpleeg vervolgens uw energieleverancier.
 • Wanneer de meters afgesloten zijn, dient u contact op te nemen met een energieleverancier (voor elektriciteit of gas) om snel een leveringsovereenkomst af te sluiten. Zodra uw contract met uw leverancier is geformaliseerd, neemt u contact op met ORES om de meter(s) te openen door te bellen naar 078/15.78.01 (keuze 1 - werken).
 • We raden u aan de nodige stappen te ondernemen om zo snel mogelijk een leveringscontract af te sluiten. Zonder een officieel contract met een energieleverancier wordt een regularisatieprocedure opgestart. Uw meter kan worden afgesloten, u heeft geen elektriciteit en/of gas meer en dit brengt kosten met zich mee voor het heropenen van de meter.
Photovoltaique Produire Mon Energie

Ik verhuis naar een woning die reeds over zonnepanelen beschikt.

Hoe kan ik het prosumertarief genieten?

U dient dit formulier te downloaden, in te vullen en naar ons terug te sturen.

U bent verhuisd naar een woning waar een budgetmeter geïnstalleerd is. Wat te doen?

Uitleg over vooruitbetalen vindt u op onze website of in onze elektriciteits- en aardgasbrochures.

Vragen in verband met dit onderwerp

question-mark

Als je bent verhuisd naar een nieuwe woning en je hebt nog niet de nodige stappen ondernomen bij een energieleverancier, dan is er een regularisatieprocedure opgestart. Je moet het formulier dat je ontvangt naar behoren invullen, ondertekenen en zo snel mogelijk terugsturen (in de voorgefrankeerde envelop), anders zal je meter moeten worden doorgeknipt, wat extra kosten voor jou met zich meebrengt.

Om een gesloten meter te openen:

 1. U dient eerst een contract af te sluiten met een energieleverancier.
 2. Het volstaat vervolgens om de inwerkingstelling van de meter te vragen door het nummer 078/15.78.01 (keuze 1 - werken) te bellen.

Het document voor energieoverdracht dient ingevuld te worden wanneer iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas in een woning overneemt op zijn naam.

In welke gevallen gebruiken:

 • verhuizing/betrekking van nieuwe woning
 • verkoop van een huis
 • scheiding
 • overlijden

De meterstanden dienen nagekeken te worden en op dit formulier ingevuld te worden. Men vindt er alle gegevens van de beide klanten (de klant die weg gaat en de 'overnemer'). Dit document dient vervolgens overhandigd te worden aan uw energieleverancier.

Het document voor de overname van energie is zeer belangrijk want het heeft een juridische waarde. Bij een geschil inzake de meterstand kan het u gevraagd worden als bewijs. U dient er dus een kopie van te bewaren.

Zelfs wanneer u de identiteit van uw overnemer of vertrekkende klant (naargelang de situatie) niet kent, dient u toch dit document zelf in te vullen en op te sturen naar uw energieleverancier.

Wanneer u uw aanvraag voor meteropname ontvangt, vindt u daarop het nummer van uw meter.

Indien u zeker wil zijn dat het wel degelijk uw elektriciteitsmeter betreft, is de snelste oplossing om de schakelaar van deze meter uit te schakelen. Wanneer u geen elektriciteit meer hebt in uw woning, weet u zeker dat het uw meter is.

Voor gas volstaat het uw ketel aan te zetten en te controleren of de meter draait - en stopt met draaien- eens de toestellen uitgeschakeld zijn.

Deze situatie is niet normaal. Ziehier hoe u dit kunt verhelpen.

 1. U bent net verhuisd naar een nieuwe woning: U dient snel een contract af te sluiten met een energieleverancier van uw keuze voor dit adres. Het is ook zeer belangrijk - indien dat nog mogelijk is - om het energie-overnameformulier in te vullen met de voormalige bewoner van de woning.
 1. U blijft facturen ontvangen op naam van de voormalige eigenaar/huurder:

Dan is het mogelijk:

   • dat de voormalige eigenaar/huurder zijn energieleverancier niet op de hoogte heeft gebracht van zijn verhuizing. We raden aan deze zo snel mogelijk te waarschuwen en ook uw energieleverancier op de hoogte te brengen. dat het energie-overnameformulier niet of niet correct/volledig ingevuld werd;
   • dat de nieuwe energieleverancier verhindert de formaliteiten ad hoc te vervullen.
 1. U ontvangt geen energiefactuur:

Dan is het mogelijk:

   • dat u geen contract afgesloten heeft met een energieleverancier. Doe dit zo snel mogelijk om later onnodige kosten te vermijden.
   • dat er een fout in uw dossier geslopen is. Waarschuw snel uw energieleverancier.

In gevallen 2 en 3 kan uw leverancier u, zonder betaling van de verbruikte energie, rappelkosten en interesten aanrekenen.