ORES en ORES Assets in enkele cijfers:

Chiffres

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens Jaar 2022
Lengte van het elektriciteitsnet 52.522 km
Lengte van het aardgasnet 10.161 km
Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit
(actieve en niet-actieve EAN)
1.396.220
Totaal aantal leveringspunten voor aardgas
(actieve en niet-actieve EAN)
526.202
Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit 12.139.144 MWh
Totale hoeveelheid verdeeld aardgas 12.685.709 MWh

Sociale cijfers

Sociale cijfers 2022 2021 2020 2019 2018
Aantal actieve werknemers (uitgedrukt in FTE) 2.495 2.386 2.369 2.328 2.245

Investeringen

Investeringen 2022
Netto investeringen * 247.1 Mio EUR
Bruto investeringen 325,6 Mio EUR

* Netto-investeringen zijn de bruto investeringen waaruit de tussenkomsten van de klanten in deze investeringen zijn verwijderd.

Financiële gegevens

Financiële gegevens 2022 2021 2020 2019 2018
Omzet ORES 614 Mio EUR 584 Mio EUR 562 Mio EUR 548 Mio EUR 603 Mio EUR
Omzet ORES Assets 1.043 Mio EUR 1.263 Mio EUR 1.214 Mio EUR 1.147 Mio EUR 1.119 Mio EUR
Balanstotaal ORES 2.284 Mio EUR 2.172 Mio EUR 1.893 Mio EUR 1.766 Mio EUR 1.621 Mio EUR
Balanstotaal ORES Assets 4.554 Mio EUR 4.560 Mio EUR 4.316 Mio EUR 4.247 Mio EUR 4.109 Mio EUR

Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS)

Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS) 2022 2021 2020 2019 2018
Bedrijfsresultaten (omzet en andere bedrijfsinkomsten met inbegrip van regulatoire saldi) 1.117 Mio EUR 1.302 Mio EUR 1.249 Mio EUR 1.186 Mio EUR 1.213 Mio EUR
EBITDA 330 Mio EUR 476 Mio EUR 471 Mio EUR 409 Mio EUR 453 Mio EUR
EBIT 133 Mio EUR 291 Mio EUR 259 Mio EUR 200 Mio EUR 289 Mio EUR
Financieel resultaat -12 Mio EUR -19 Mio EUR -35 Mio EUR -48 Mio EUR -55 Mio EUR
Netto resultaat van de periode 89 Mio EUR 194 Mio EUR 170 Mio EUR 99 Mio EUR 162 Mio EUR
Global resultaat over de periode 94 Mio EUR 177 Mio EUR 197 Mio EUR 99 Mio EUR 170 Mio EUR
Liquide activa 654 Mio EUR 616 Mio EUR 389 Mio EUR 396 Mio EUR 369 Mio EUR
Vaste activa 4.386 Mio EUR 4.318 Mio EUR 4.264 Mio EUR 4.236 Mio EUR 4.122 Mio EUR
Financiële schuld 2.279 Mio EUR 2.293 Mio EUR 2.255 Mio EUR 2.301 Mio EUR 2.237 Mio EUR
Totaal eigen vermogen  1.990 Mio EUR 1.967 Mio EUR 1.860 Mio EUR 1.734 Mio EUR 1.696 Mio EUR
Balanstotaal (zonder regulatoire saldi) 5.020 Mio EUR 5.017 Mio EUR 4.737 Mio EUR 4.674 Mio EUR 4.565 Mio EUR
Balanstotaal (met inbegrip van regulatoire saldi) 5.076 Mio EUR 5.022 Mio EUR 4.768 Mio EUR 4.715 Mio EUR 4.609 Mio EUR

Financiële verhoudingen BGAAP

Financiële verhoudingen BGAAP 2022 2021 2020 2019 2018
FP verhouding/ totale balans ORES Assets 42,10% 41,90% 41,69% 40,44% 39,69%
FP verhouding/ totale geconsolideerde balans 40,24% 40,78% 40,58% 38,93% 38,01%

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens Jaar 2022
Lengte van het elektriciteitsnet 52.522 km
Lengte van het aardgasnet 10.161 km
Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit
(actieve en niet-actieve EAN)
1.396.220
Totaal aantal leveringspunten voor aardgas
(actieve en niet-actieve EAN)
526.202
Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit 12.139.144 MWh
Totale hoeveelheid verdeeld aardgas 12.685.709 MWh