Statutaire informatie

Een belangrijke economische speler in Wallonië

ORES is verantwoordelijk voor het beheer van de distributienetten voor elektriciteit en gas in meer dan 75% van de Waalse gemeenten.

Gouvernance Entreprise

ORES, een filiaal van ORES Assets, heeft bijna 2.500 mannen en vrouwen in dienst die er elke dag voor zorgen dat meer dan 2,7 miljoen mensen in Wallonië beschikken over basisdiensten: toegang tot elektriciteit, aardgas en gemeentelijke openbare verlichting.

In de loop van de afgelopen zes jaar heeft ORES meer dan 1,5 miljard euro geïnvesteerd in de renovatie en uitbreiding van de distributienetten, zodat de onderneming een van de belangrijke spelers van de Waalse economie en haar duurzame ontwikkeling kan genoemd worden.

ORES, die belast is met de exploitatie van de distributienetten, dient ook de nodige middelen te zoeken om de duurzaamheid en ontwikkeling van haar activiteiten te financieren. De financieringsmiddelen van ORES worden gegarandeerd door ORES Assets.

De statutaire rekeningen van ORES worden opgesteld volgens de Belgische boekhoudkundige normen (BGAAP). De deelnemingen in de vennootschappen Atrias en Comnexio worden geconsolideerd in ORES Assets met ORES in overeenstemming met de Belgische boekhoudkundige normen en, op vrijwillige basis, in overeenstemming met de IFRS-normen. Een geconsolideerde risicoanalyse wordt ook uitgevoerd.

Jaarversalg 2023 

ORES –jaarverslag 2023 (alleen beschikbaar in het Frans) 

ORES Assets – jaarverslag 2023 (alleen beschikbaar in het Frans)   

ORES Assets – geconsolideerde jaarverslag BGAAP 2023 (alleen beschikbaar in het Frans) 

ORES Assets – geconsolideerde jaarverslag IFRS 2023 (alleen beschikbaar in het Frans) 

Comnexio –jaarverslag 2023 (alleen beschikbaar in het Frans) 

Financiële kalender

De belangrijkste data van de financiële kalender van de economische groep ORES worden in deze tabel vermeld:

Gebeurtenis Datum
Publicatie van de jaarrekeningen mei 2024
Algemene vergaderingen 13 juni 2024
Publicatie van de resultaten van het 1ste semester oktober 2024

Statuten

De statuten van ORES en ORES Assets kunnen (in het Frans) geraadpleegd worden via onderstaande links.

Gecoördineerde statuten ORES Assets op 14 december 2023
Gecoördineerde statuten ORES op 14 december 2023 (FR)


Raadpleeg eveneens het Governance Charter (FR) van ORES.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders en obligatiehouders

De kennisgevingen in verband met de bijeenroeping en de documenten betreffende de Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders en obligatiehouders van ORES zijn beschikbaar in de rubriek news.