ORES Assets

ORES Assets

Voorstelling

Sinds 31 december 2013 is ORES Assets officieel de distributienetbeheerder (DNB) van de 197 gemeenten die tot dan ondergebracht waren in acht gemengde intercommunales (Ideg, IEH, IGH, Interlux, Interest, Intermosane, Sedilec en Simogel). De DNB heeft alle operationele taken van zijn elektriciteits- en aardgasdistributienetwerken toevertrouwd aan ORES.

Meer info

Uitnodiging voor de openbare Raad van Bestuur

Zoals bepaald in artikel L1532-1, §2 van de “Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation” organiseert de intercommunale ORES Assets haar voor het publiek toegankelijke Raad van Bestuur op woensdag 25 november 2020 om 11 uur in haar gebouw, Avenue Jean Mermoz 14 in 6041 Gosselies.

Dit is de agenda van deze openbare zitting:

  • Voorstelling van het jaarverslag dat door de Algemene Vergadering van 18 juni 2020 werd goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar 2019
  • Vraag- en antwoordsessie

Indien u aanwezig wenst te zijn op deze voor het publiek toegankelijke jaarvergadering, dan dient u zich uiterlijk op 16 november 2020 via e-mail in te schrijven op dit adres: infosecretariatores@ores.be, of telefonisch op het nr. 087/59.37.49.

Elke deelnemer is verplicht om zich vooraf in te schrijven, zodat wij u in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, met inachtname van alle geldende gezondheidsregels. Uw voorafgaande inschrijving stelt ons ook in staat om de organisatiemaatregelen van de vergadering te toetsen aan het aantal ingeschreven deelnemers en ze eventueel te wijzigen door een videoconferentie op te zetten.

Uitnodiging voor de openbare Raad van Bestuur op woensdag 25 november 2020.

Aandeelhoudersstructuur

DEFINITIES

IPF: zuivere financieringsintercommunale – de zuivere financieringsintercommunale is bedoeld om de financiële deelnemingen van de aangesloten gemeentes in de energie distributienetten te beheren. De hierboven genoemde achte IPF’s zijn:

  • Idefin: Financieringsintercommunale van Namen.
  • CENEO: Zuivere financieringsintercommunale van Henegouwen.
  • Finest (Finost): Financieringsintercommunale van de Oostkantons
  • Sofilux: Financieringsintercommunale in de provincie Luxemburg
  • Finimo: Coöperatieve intercommunale vereniging in de provincie Luik
  • IPFBW: Zuivere financieringsintercommunale van Waals-Brabant
  • IEG: Studie- en beheersintercommunale (Moeskroen en Komen-Waasten).
  • IFIGA

 Atrias: Neutraal en object platform voor overleg en gegevensuitwisseling tussen netbeheerders, leveranciers en gewestelijke regulatoren. Atrias probeert de Belgische energiemarkt voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen ter zake (slimme meters, toename van lokale en hernieuwbare productie enz.) en de uitdagingen van morgen aan te pakken.

Comnexio: Bedrijf dat totaaloplossingen voorstelt voor het beheer van de interacties met de klant, hetzij via de ontwikkeling van interactieve toepassingen voor meerdere kanalen of via de uitbesteding van het beheer van de klantencontacten (internet, contact center, sociale netwerken...).