ORES Assets

ORES Assets

Voorstelling

Sinds 31 december 2013 is ORES Assets cvba officieel de distributienetbeheerder van de 197 gemeenten die tot dan ondergebracht waren in acht gemengde intercommunales: Ideg, IEH, IGH, Interlux, Interest, Intermosane, Sedilec en Simogel. Het heeft alle operationele taken van zijn elektriciteits- en aardgasdistributienetwerken toevertrouwd aan ORES cvba.

Meer info

Aandeelhoudersstructuur

structure actionnariale d'ORES Assets

DEFINITIES

IPF: zuivere financieringsintercommunale – de zuivere financieringsintercommunale is bedoeld om de financiële deelnemingen van de aangesloten gemeentes in de energie distributienetten te beheren. De hierboven genoemde zeven IPF’s zijn:

  • Idefin: Financieringsintercommunale van Namen.
  • IPFH: Zuivere financieringsintercommunale van Henegouwen.
  • Finest (Finost): Financieringsintercommunale van de Oostkantons
  • Sofilux: Financieringsintercommunale in de provincie Luxemburg
  • Finimo: Coöperatieve intercommunale vereniging in de provincie Luik
  • IPFBW: Zuivere financieringsintercommunale van Waals-Brabant
  • IEG: Studie- en beheersintercommunale (Moeskroen en Komen-Waasten).

 

RESA - “RESA services sa”: Belangrijkste distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in de provincie Luik.

Atrias: Neutraal en object platform voor overleg en gegevensuitwisseling tussen netbeheerders, leveranciers en gewestelijke regulatoren. Atrias probeert de Belgische energiemarkt voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen ter zake (slimme meters, toename van lokale en hernieuwbare productie enz.) en de uitdagingen van morgen aan te pakken.

N-Allo: Bedrijf dat totaaloplossingen voorstelt voor het beheer van de interacties met de klant, hetzij via de ontwikkeling van interactieve toepassingen voor meerdere kanalen of via de uitbesteding van het beheer van de klantencontacten (internet, contact center, sociale netwerken...).