ORES Assets

ORES Assets

Voorstelling

Sinds 31 december 2013 is ORES Assets cv officieel de distributienetbeheerder (DNB) van de 197 gemeenten die tot dan ondergebracht waren in acht gemengde intercommunales (Ideg, IEH, IGH, Interlux, Interest, Intermosane, Sedilec en Simogel). De DNB heeft alle operationele taken van zijn elektriciteits- en aardgasdistributienetwerken toevertrouwd aan ORES cv.

Meer info

Invitation au CA d'ORES Assets

Ainsi que le requiert l’article L1532-1, §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’intercommunale ORES Assets organisera son Conseil d’administration ouvert au public le mercredi 23 octobre 2019 à 14 heures dans les locaux de son siège social, Avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

Cette séance publique aura à son Ordre du jour.

  • Présentation du rapport de gestion approuvé par l’Assemblée générale du 29 mai 2019, relatif à l’exercice comptable 2018
  • Questions/réponses

Pour des raisons de bonne organisation, il est obligatoire de s’inscrire avant le 16 octobre 2019 à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be ou par téléphone au numéro suivant : 010/48.67.51 ou 087/59.37.49.

Aandeelhoudersstructuur

DEFINITIES

IPF: zuivere financieringsintercommunale – de zuivere financieringsintercommunale is bedoeld om de financiële deelnemingen van de aangesloten gemeentes in de energie distributienetten te beheren. De hierboven genoemde zeven IPF’s zijn:

  • Idefin: Financieringsintercommunale van Namen.
  • IPFH: Zuivere financieringsintercommunale van Henegouwen.
  • Finest (Finost): Financieringsintercommunale van de Oostkantons
  • Sofilux: Financieringsintercommunale in de provincie Luxemburg
  • Finimo: Coöperatieve intercommunale vereniging in de provincie Luik
  • IPFBW: Zuivere financieringsintercommunale van Waals-Brabant
  • IEG: Studie- en beheersintercommunale (Moeskroen en Komen-Waasten).

 Atrias: Neutraal en object platform voor overleg en gegevensuitwisseling tussen netbeheerders, leveranciers en gewestelijke regulatoren. Atrias probeert de Belgische energiemarkt voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen ter zake (slimme meters, toename van lokale en hernieuwbare productie enz.) en de uitdagingen van morgen aan te pakken.

Comnexio: Bedrijf dat totaaloplossingen voorstelt voor het beheer van de interacties met de klant, hetzij via de ontwikkeling van interactieve toepassingen voor meerdere kanalen of via de uitbesteding van het beheer van de klantencontacten (internet, contact center, sociale netwerken...).