ORES: operator die als taak heeft om distributienetten voor elektriciteit en aardgas uit te baten in het Waalse Gewest

COMNEXIO: contactcenter, filiaal van ORES Assets

Regulatoren

Zuivere financieringsintercommunales

CENEO: intercommunale actief bij ORES Henegouwen Elektriciteit en ORES Henegouwen Gas

FINEST: intercommunale actief bij ORES Oost

IDEFIN: intercommunale actief bij ORES Namen

IEG: intercommunale actief bij ORES Moeskroen

IFIGA: intercommunale actief voor de vroegere Gaselwest-gemeenten

IPFBW: intercommunale actief bij ORES Waals-Brabant

SOFILUX: intercommunale actief bijn ORES Luxemburg

Andere nuttige sites

ELIA: Beheerder van het transportnet voor elektriciteit, verantwoordelijk voor de uitbating, het onderhoud en de ontwikkeling van het hoogspanningsnet, inclusief de interconnecties met andere netwerken. ELIA is ook aangesteld als beheerder van de lokale transportnetten met een spanning tussen 30 en 70 kilovolt, waarvoor in ons land de gewesten bevoegd zijn.

FLUXYS: Onafhankelijke beheerder van de transportinfrastructuur voor aardgas in België.

SYNERGRID: Federatie van de beheerders van elektriciteits- en gasnetten in België.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE

SPW – Algemene Directie Energie

DE EUROPESE UNIE ONLINE

Ombudsdiensten

Als u een probleem hebt, besteden we er veel aandacht aan en proberen we het op te lossen. Maar als u desondanks niet tevreden bent over de manier waarop we het hebben afgehandeld, dan kunt u een beroep doen op twee ombudsdiensten:

Federale ombudsdienst voor energie

Voor alle klachten in verband met de facturatie: betaling van facturen, duidelijkheid van facturen, kwaliteit van de klantendienst van uw leverancier, betwisting van het factuurbedrag.

Contact: 02/211.10.60

Gewestelijke ombudsdienst voor energie

Voor alle klachten in verband met de technische aspecten van uw energielevering: aansluiting, budgetmeters, betwisting na afgewezen aanvraag van vergoeding of premie, verzoening.

Contact: 081/33.08.24