Splitsing

Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2023:

De Buitengewone Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 14 december 2023 om 18 uur, Avenue Jean Monnet 2 te 1348 Louvain-la-Neuve.  Hier vindt U de  notariële akte.

De agenda evenals de volledige documentatie zijn hierna beschikbaar:

Enig agendapunt: Gedeeltelijke splitsing door opslorping van AIESH met betrekking tot de energiedistributie op het grondgebied van de stad Couvin (deelgemeenten Boussu-en-Fagne, Couvin, Frasnes-lez-Couvin, Mariembourg en Pétigny)

Achtergrondnota –  Voorgestelde partiële splitsingBijzonder verslag van de Raad van Bestuur van ORES AssetsVerslag van de Commissaris-revisor

Boekhoudkundige situaties op 30 juni 2023: ORES Assets –  AIESH

Jaarbrochures voor de laatste drie jaar van ORES Assets (2022 – 2021 – 2020) en AIESH (2022 – 2021 – 2020)

Overeenkomstig het artikel L1523-13, leden 4 en 5 van de Code van de plaatselijke Democratie en Decentralisatie – overgenomen in artikel 25 D van onze statuten - was de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten, onder voorbehoud van voorafgaande registratie.

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.