U hebt uw zonnepaneleninstallatie in gebruik genomen VÓÓR 01/01/2024:

 • u ontvangt compensatie tot 31/12/2030, ongeacht uw metertype
 • u betaalt het prosumertarief voor het gebruik van het distributienet

Wat is compensatie ?

Compensatie komt erop neer dat u de energie die u van het afneemt, mag aftrekken van de energie die u in het net injecteert. Compensatie wordt jaarlijks berekend en bij elke wijziging (installatie van een nieuwe meter, wijziging van leverancier, enz.).

Met een digitale meter

Injectie en afname worden apart geregistreerd. U kunt apart bekijken hoeveel stroom u hebt geïnjecteerd in/afgenomen van het net, zowel op uw digitale meter als in de myORES klantenzone.
De compensatie wordt toegepast bij facturatie: de geïnjecteerde energie wordt dan automatisch afgetrokken van de afgenomen energie.

Met een elektromechanische meter

Als u energie in het net injecteert, draait de schijf van de meter terug. U merkt ook dat de cijfers op de teller terugdraaien.

Hoe wordt de compensatie berekend?

Stel dat u 1.000 kWh/jaar verbruikt. U verbruikt zelf 300 kWh van de energie die uw zonnepanelen produceren en u injecteert 600 kWh in het net. Dankzij de compensatie kunt u het net gebruiken als een “reservoir” waarin u de energie opslaat die u niet meteen zelf verbruikt. Later, op momenten dat uw panelen geen elektriciteit produceren, neemt u die energie weer op uit het net. U hoeft dus alleen maar 100 kWh aan energie te betalen om uw totale verbruik te dekken.

Duur van de compensatie

U kunt de automatische compensatie genieten tot 31/12/2030.

Behalve indien u na 01/01/2024:

 • uw installatie wijzigt: als het totaal ontwikkelbaar nettovermogen van uw installatie met meer dan 1 kWE stijgt of de totale drempel van 10 kVA overschrijdt, verliest u het voorrecht van de compensatie. U kunt een aanvraag indienen om uw installatie te wijzigen.
 • u doet aan energiedelen: als u toetreedt tot een systeem van energiedelen (als producent of deelnemer), dan ziet u definitief af van de compensatie.

Het prosumertarief: proportioneel of capaciteitstarief

Het prosumertarief wordt aangerekend aan bezitters van zonnepanelen (behalve als ze het sociaal tarief genieten) voor het gebruik van het distributienet. U vindt het bedrag op de facturen van uw energieleverancier.

Het prosumertarief heeft tot doel alle gebruikers een eerlijke bijdrage te laten leveren aan de kosten van het gebruik, het onderhoud en de verbetering van het elektriciteitsnet.

Hoe wordt het prosumertarief berekend?

 1. Met een elektromechanische meter

Het capaciteitstarief wordt toegepast. Het wordt berekend op basis van het ontwikkelbaar nettovermogen van uw installatie. Het is dus een vast bedrag.

 1. Met een digitale meter

Het proportioneel tarief wordt toegepast op basis van de bruto stroomafname. Wanneer u meer dan één derde van de energie die u produceert zelf verbruikt, daalt het prosumertarief. Maar dit is alleen mogelijk met een digitale meter, die de energie die u van het net afneemt en de energie die u in het net injecteert apart meet.

Met een digitale meter betaalt u automatisch het voordeligste tarief.

 • Mijn zelfverbruik bedraagt minder dan 1/3  van mijn productie (ik haal dus meer dan 2/3 van mijn energieverbruik van het net).

Het capaciteitstarief voor prosumers (ook forfaitair tarief genoemd) wordt toegepast op basis van het vermogen van mijn installatie.

U betaalt hetzelfde tarief  als met een elektromechanische meter.

 • Mijn zelfverbruik bedraagt meer dan 1/3  van mijn productie (ik haal dus minder dan 2/3 van mijn energieverbruik van het net)

Het proportioneel prosumertarief wordt toegepast op basis van de bruto energieafname van het net (dus het aantal kWh dat u werkelijk afneemt van het net).

U betaalt minder dan met een elektromechanische meter.

ORES betaalt u automatisch de prosumerpremie

Sinds 1 oktober 2020 wordt het prosumertarief aangerekend op de eindafrekeningsfactuur van huishoudens met zonnepanelen. In 2020 en 2021 werd het bedrag van dit tarief 100% terugbetaald met een premie van het Waals Gewest. In 2022 en 2023 dekte deze premie nog 54,27% van het prosumertarief.

Nieuwe prosumer

 

 • u hoeft niets te doen. We hebben uw bankgegevens ontvangen van uw installateur van zonnepanelen, na de installatie.
 • maar als u verhuisd bent naar een woning die al voorzien is van zonnepanelen, dan dient u dit formulier in te vullen en naar ons te sturen

Bestaande prosumer

 • als u een een brief hebt ontvangen met een dossiernummer en uw EAN-code, vul dan meteen dit online formulier
 • als u geen brief hebt ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons

Professionele klant

 • klanten die een professioneel contract hebben gesloten met een energieleverancier en meer dan 50% van hun energieverbruik voor huishoudelijke toepassingen gebruiken, kunnen eveneens de premie ontvangen voor terugbetaling van het prosumertarief
 • om de premie te ontvangen, vult u deze verklaring op eer in en stuurt u ze naar ons via dit e-mailadres