Voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

Panneau Compensation

ORES informeert u over de haalbaarheid en over de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en de meter.

 • Ligt het vermogen van uw productie-eenheid tussen 5 en 10 kVA? Dan bent u verplicht om een driefasige elektrische installatie te gebruiken (3 x 230 V of 3 x 400 V + nulleider), zoals bepaald in de Synergrid-reglementering.
 • Wilt u van tarief veranderen? We raden u aan om na de installatie van uw energieproductie 1 jaar te wachten. Analyseer dan uw verbruik en ga na of het voor u interessant is om van tarief te veranderen (bijvoorbeeld door van een tweevoudig naar een enkelvoudig uurtarief om te schakelen). Is dat het geval? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Na de installatie van uw eenheid voor energieproductie bent u verplicht om deze aan te geven.

Ga na of u over de volgende informatie beschikt vóór u de aangifte invult:

Persoonlijke gegevens

 

 • Naam en voornaam van de klant
 • Adres van de klant (straat, nummer, postbus, postcode, stad)
 • EAN
 • Telefoongegevens van de klant
 • Bankgegevens van de klant
 • E-mailadres

Technische documenten om bij het formulier te voegen

 

 • Ondertekend rapport van de erkende keuringsorganisatie
 • Ondertekend elektrische ééndraadschema
 • Gedateerde en duidelijke foto’s van de omvormer, de zonnepanelen en de volledige elektriciteitsmeter (niet alleen de meterstanden)