Voor een energieproductie > 10 kVA

Vóór u uw aanvraag invult, kunt u bij ORES een voorafgaande informatieaanvraag indienen of een oriëntatiestudie aanvragen. Beide aanvragen zijn niet verplicht

 • R Question

  Een voorafgaande informatieaanvraag indienen

  Als u dat wenst, kunt u bij ORES een voorafgaande informatieaanvraag indienen vóór u formeel een detailstudie aanvraagt. Zo’n informatieaanvraag is gratis. U krijgt dan technisch advies op maat, zodat u een beter zicht krijgt op de mogelijkheden voor uw energieproductie, afhankelijk van de locatie en de gewenste capaciteit ervan. Deze voorafgaande informatieaanvraag is niet verplicht. ORES biedt u deze dienst alleen aan om u vrijblijvend te informeren. U kunt deze dus nooit als een verbintenis beschouwen, van welke aard dan ook, noch als een erkenning door ORES van welke rechten dan ook.

  Downloaden
 • R Contrat

  Een oriëntatiestudie aanvragen

  Aan de hand van een oriëntatiestudie onderzoekt u de mogelijkheden voor aansluiting aan het distributienet en ontvangt u een raming van de kosten voor aansluiting of wijziging van de bestaande aansluiting. Zo kunt u nagaan of uw project rendabel is. U betaalt de oriëntatiestudie tegen de geldende tarieven. Voor deze oriëntatiestudie dient u te betalen. Ze is niet verplicht. De kostenraming wordt alleen ter informatie gegeven en ze is niet bindend voor ORES.

  Downloaden

Volg deze 3 stappen:

 • R Reception De La Demande

  Detailstudie (verplicht)

  Dient u te betalen tegen de geldende tarieven.

 • R Offre Contrat

  Aansluitingsofferte

  Uw werken worden gepland.

 • R Production Decentralisee

  Inwerkingstelling

  Vóór de productie mag starten, hebt u verplicht deze toestemming nodig.

 1. Detailstudie (verplicht).

Voor de detailstudie dient u te betalen tegen de geldende tarieven. Deze studie gaat na wat de mogelijkheden zijn om de productie-eenheid op het distributienet aan te sluiten. Na een eventueel positief antwoord wordt er een offerte opgesteld met de technische en financiële voorwaarden van de uit te voeren werken en een aansluitingscontract.

 

Formulieren om te downloaden:

2. Aansluitingsofferte.

Als u akkoord gaat met de offerte en nadat u hebt betaald en het aansluitingscontract ondertekend, kunnen uw werken worden gepland en uitgevoerd.

3. Inwerkingstelling.

Download de aanvraag voor inwerkingstelling van uw installatie en vul ze in. Vóór de productie mag starten, hebt u verplicht deze toestemming nodig. Onze medewerkers kunnen ook het netontkoppelingsbeveiligingsrelais en het nulwattrelais van uw installatie controleren of afregelen (fr).

Documenten die u ons dient te bezorgen:

 • Een kopie van het controlerapport AREI-conformiteit van uw installatie voor elektriciteitsproductie en de aansluiting ervan aan het net, door een erkende controleorganisatie.
 • Het bewijs van conformiteit met het technisch voorschrift C10/11 van Synergrid (synergrid.be) in de vorm van een certificaat afgegeven op basis van een testverslag (zie installateur of fabrikant) of op basis van een testverslag uitgevoerd door een erkend laboratorium (art. 235 van het AREI).
 • Het ééndraadschema van de elektrische installatie, inclusief de locatie van de meter “groenestroomcertificaten” en de locatie van de meter(s) van de “DNB” (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief, exclusief nachttarief).
 • Het schema met de positie in het gebouw van de onderdelen van de elektrische installatie.
 • De technische kenmerken van uw installatie (vermogen, merk, model).
 • Foto’s van de installatie.

Om ons de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag voor inwerkingstelling te bezorgen, klikt u op de link hieronder, kiest u de categorie “Energie produceren” en vult u het formulier in.